Yliopisto

Yliopisto

Opiskelu yliopistossa

 

Aalto-yliopisto

Tekniikan kandidaatti
Meritekniikasta kiinnostuneet voivat opiskella ensin tekniikan kandidaatiksi kone- ja rakennustekniikan pääaineessa. Tekniikan kandidaatin tutkinto (TkK) suoritetaan kolmessa vuodessa. Kone- ja rakennustekniikan pääaineopiskelijana sinulla on oikeus suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon (DI) koneenrakennustekniikan tai rakennustekniikan maisteriohjelmassa.

Diplomi-insinööriksi
Tekniikan kandidaatiksi valmistuttua voi jatkaa englanninkielisessä Master's Programme in Mechanical Engineering –maisteriohjelmassa. Koulutusohjelmassa voi erikoistua mm. arktiseen teknologiaan, tuotekehitykseen, tuotesuunnitteluun tai meriteknologiaan.

Tarjolla on myös kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa:

Tällöin diplomi-insinöörin tutkinto suoritetaan kahdessa pohjoismaisessa teknisessä yliopistossa, joista Aalto voi olla toinen.

Kaikkiin maisteriohjelmiin on mahdollista pyrkiä myös Aalto-yliopiston ulkopuolelta. Aalto-yliopiston opiskelijat voivat opiskella meritekniikkaa myös sivuaineena.
 

Tekniikan tohtoriksi

Diplomi-insinööritutkinnon jälkeen meritekniikan opintoja on mahdollista jatkaa Insinööritieteiden tohtoriohjelmassa soveltavan mekaniikan tutkimusalalla. Tohtoriopintoja on mahdollista suorittaa myös Aalto-yliopiston Arktiset merelliset toiminnat ja merenkulku –huippututkimusyksikössä, joka tutkii arktisen alueen toimintoihin liittyvä suunnittelua turvallisen arktisen toiminnan ja liikenteen edistämiseksi.

 

 

Mm. näistä koulutusvaihtoehdoista ja -paikoista voi työllistyä meriteollisuuteen:

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 

Aalto-yliopisto (yllä mainittujen lisäksi)

 

Tampereen yliopisto

 

Turun yliopisto

  • Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto
  • Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK (nettisivut): "Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) on merenkulkualan moniosaaja. Tutkimme ja tuotamme uutta tietoa merenkulkualan päätöksenteon tueksi, tarjoamme ajankohtaista täydennyskoulutusta ja konferensseja merenkulkualan ammattilaisille."

 

Åbo Akademi