Eduskuntavaalit 2023

Meriteollisuuden viestit eduskuntavaaleihin 2023

Meriteollisuus on avaintoimiala, joka luo hyvinvointia Suomeen yhtenä maan merkittävimmistä vientisektoreista. Vahvuuksiamme ovat toimiva yhteistyöverkosto, korkeasti koulutetut asiantuntijat sekä korkean teknologian osaaminen. Alan vuotuinen liikevaihto on kansantaloudelle merkittävä, noin 8 miljardia euroa. Kattava 1 100 yrityksen verkosto toimittaa ratkaisuja globaalisti kaikkiin laivatyyppeihin ja merellisiin rakenteisiin. Meriteollisuus työllistää yli 25 000 henkeä ja koko meriklusteri yhteensä 40 500 henkeä

Olemme edelläkävijöitä risteilyaluksissa ja autolautoissa, erikoisaluksissa, jäänmurtajissa, ympäristöteknologiassa, digitaalisissa ratkaisuissa sekä arktisessa teknologiassa. Meriteollisuus on aktiivinen meriliikenteen päästöjä vähentävien ratkaisujen tarjoaja ja kehittäjä; mm. uusia polttoaineita hyödyntävät laivakoneistot, energiankulutusta vähentävät teknologiat sekä energiatehokkaat laivakonseptit. On tärkeää, että Suomi on vaikuttamassa globaalien kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden puolesta panostamalla uusien teknologioiden kehittämiseen ja ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönoton nopeuttamiseen. Sääntelyn tulisi kuitenkin olla myös mahdollisimman hyvin ennakoitavissa, jotta yritykset voivat tehdä investointeja suunnitelmallisesti.

Alan yritysten yhteistyö ja kyky ratkaista teknisiä haasteita ovat tuottaneet lukuisia kansainvälisesti tunnistettuja referenssejä. Käynnissä olevat veturihankkeet luovat uusia yhteistyömahdollisuuksia ja vauhdittavat alan kestävää kehitystä. Tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen on keskeistä meriklusterin edelläkävijyyden säilyttämiseksi.

Meriteollisuus tukee Teknologiateollisuuden eduskuntavaalitavoitteita

Olemme Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistys. Teknologiateollisuuden eduskuntavaalitavoitteissa korostuu yhteiset teemat niin osaajien saatavuuden turvaamisen, digivihreän siirtymän mahdollisuuksien kuin innovaatioiden edistämisen osalta. Teknologiateollisuuden vaalitavoitteiden toteutuminen edistäisi myös meriteollisuusyritysten menestystä ja vientiä, ja Meriteollisuus ry tukeekin Teknologiateollisuuden tavoitteita.

Lue lisää Teknologiateollisuuden eduskuntavaalitavoitteista

Vaaliviestit