Satamien ja meriliikenteen sähköistyminen

Satamien ja meriliikenteen sähköistyminen

 

Meriliikenteen sähköistyminen nähdään seuraavana suurena teknologisena harppauksena sitten dieseliin siirtymisen. Sähköistyminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiateknologia- ja palveluyrityksille, muuttaa satamien infrastruktuuria ja kytkee satamat kiinteämmin osaksi älykkäitä sähköverkkoja. Sähköistyminen lisää myös satamaympäristön viihtyvyyttä ja kasvattaa satama-alueiden arvoa. 

Sähköistyminen voi tarkoittaa alusten akkukäyttöisyyttä, hybridisaatiota, maasähkön käyttöönottoa satamissa, sähköisten satamakoneiden käyttöönottoa, sähkön varastointia tai sataman liittymistä älykkäisiin sähköverkkoihin. Meriliikenteen sähköistymisen ajureita ovat kustannustehokkuus, vähäpäästöisyys ja turvallisuus. Energianhallintajärjestelmien ja akkuteknologian kehittyminen vaikuttaa lainsäädännön lisäksi vahvasti sähköistymisen vauhtiin. Satamien sähköistymistä ohjaavat varustamojen tarpeet, energiansäästö ja ympäristönsuojelu. Asiakastarpeissa korostuvat tarve kokonaisratkaisuun, joka on kustannustehokas, turvallinen ja luotettavaksi todistettu.