Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Meriteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä.


Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista. Yhdistyksellä on yli 90 jäsentä.

 

Toiminnan painopisteet

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat alan kotimaisen verkottumiskehityksen edistäminen, tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kansallinen ja kansainvälinen koordinointi, vaikuttaminen kansalliseen ja EU:n meriteollisuuspolitiikkaan sekä yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä, kuten SEA Europessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistyksen puitteissa toimii useita työryhmiä, kuten:

  • kansainvälistymisen työryhmä: pj Kiuru Schalin (Stellio Oy). Työryhmän tehtävänä on edistää jäsenyritysten kansainvälistä liiketoimintaa ja vientiä sekä koordinoida yhdistyksen osallistumista kansainvälisiin yhteishankkeisiin. 
  • koulutustyöryhmä: pj Juha Valtanen (Turun amk). Työryhmän tehtävänä on nostaa meriteollisuus Suomen halutuimpien teollisuudenalojen joukkoon sekä tukea alan koulutustarpeiden oikeellisuutta ja laatua yhteistyössä viranomaisten ja oppilaitosten kanssa. 
  • markkinanäkymät: pj Elina Andersson (Meriteollisuus ry). Työryhmä tunnistaa meriteollisuuteen vaikuttavat megatrendit, seuraa alan markkinakehitystä ja toimii aktiivisena alan viestijänä. 
  • offshore-työryhmä: pj Manu Grönlund (Pori Offshore Constructions Oy). Tehtävänä on tunnistaa offshore-sektorin kehitystarpeita ja luoda yhteyksiä uusiin asiakkuuksiin. 
  • rahoitustyöryhmä: pj Jyrki Heinimaa (Rauma Marine Constructions Oy). Tehtävänä on määritellä tarpeet ja vaikuttaa rahoitustoimijoiden tietoisuuteen mm. verkoston kasvua tukevien rahoitusinstrumenttien löytymiseksi.
  • sääntö- ja suunnittelutyöryhmä: pj Tero Tamminen (ABB Oy). Tehtävänä on toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tehostaminen verkoston sisällä sekä klusterissa liittyen suunnitteluun ja sääntökehitykseen.
  • tutkimustoimikunta: pj Reko-Antti Suojanen (Aker Arctic Technology Oy). Tehtävänä on alan kansallisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan seuraaminen ja vaikuttaminen yhteistyössä varustamoiden, tiedeyhteisön ja viranomaisten kanssa. 
  • täydennyskoulutustoimikunta: pj Kari Sillanpää (Meyer Turku). Tehtävänä on suunnitella ja järjestää meriteknisen alan täydennyskoulutustilaisuuksia.
  • viestintätyöryhmä: pj Antti Lehtelä (ABB Oy). Työryhmän tehtävänä on vahvistaa kuvaa meriteollisuudesta kilpailukykyisenä, menestyvänä ja kansainvälisenä teollisuudenalana.

Meriteollisuus ry:n säännöt