1. Moduuli

1. Johdatus meriteollisuuteen, meriklusteriin ja meritekniikkaan

1.1 Lähipäivä: Yhteinen aloituskerta 12.2.2020 @Forum Marinum, Turku (7 h)

Aloituskerrassa kuullaan esitys varustamon roolista laivanrakennuksessa sekä saadaan katsaus laivanrakennuksen nykytilaan ja tulevaisuuteen maailmalla. Lisäksi kuulemme esityksen telakoiden ja varustamoiden tilauskannoista ja toimintaympäristöistä eri maissa. Lopuksi perehdytään koulutuspaketin Moodle-alustan käyttöön.

Luennoitsijoina kuullaan:

 • Mikko Niini, Chairman of the Board at Navidom Ltd and Rauma Marine Constructions Ltd (RMC), Managing Director at Vientistrategit Oy
 • Rami Nurminen, Director, Technical Assurance, Royal Caribbean Cruises Ltd
 • Ulla Lainio, Program Manager, Smart mobility, Business Finland

Lisätiedot:

 • Hinta 175€ + alv
 • Ilmoittautuminen suljettu
 • Voit tutustua päivän ohjelmaan tästä

 

 

1.2 E-learning: Suomen meriklusteri ja meritekniikan peruskäsitteet 12.2.-20.4.2020 (14 h)

E-learning -osiossa opetellaan meritekniikan peruskäsitteitä ja terminologiaa, tutustutaan merenkulkuun ja varustamoliiketoimintaan taloudellisesta näkökulmasta sekä syvennetään globaalin meriteollisuuden ja Suomen meriklusterin osaamista.

Luennoitsijat:

 •     Tapio Karvonen, Turun yliopiston Brahea-keskus
 •     Eija Velin, Turun yliopiston Brahea-keskus
 •     Pia Tulimaa, Turun ammattikorkeakoulu

Luennon ensimmäinen osa käsittelee meriteollisuuden globaalia markkinatilannetta luoden katsauksen laivanrakennuksen kehitykseen viime vuosikymmenien aikana, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Tilastollisen tarkastelun lisäksi käsitellään mm. eri laivanrakennusmaiden kilpailukykytekijöitä. Toinen osa keskittyy Suomen meriklusteriin sisältäen sen rakenteen esittelyn, taloudellisen merkityksen ja näkymät. Tässä osassa käy myös selville, miten Suomen meriklusteri on tiiviisti osa globaalia meriteollisuutta.

Lisätiedot:

 • Hinta 150 € + alv /opiskelija
 • Ilmoittautuminen suljettu