ResponSea-sitoumus

viking line
ResponSea - Vastuullinen meriteollisuusverkosto

responsea.png

Suomen meriteollisuuden tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää merenkulkua tulevaisuuden maailmalle. Kehitämme tuotteidemme ja verkostomme vastuullisuutta yhteistyössä läpi koko toimialan, sekä kerromme toimintamme positiivisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja ympäristölle. Painopisteinä toiminnassa on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten edelleen kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on, että toimialan yritysten prosesseissa rasitetaan mahdollisimman vähän sekä ympäristöä, ihmisiä että raaka-aineita.

Visio

  • Rakennamme yhdessä kestävää merenkulkua tulevaisuuden maailmalle
  • Työmme lopputuloksena syntyy elinkaarivaikutuksiltaan kestävä ja taloudellinen alus, sen laitteet ja järjestelmät

Toimenpiteet

  • Kehitämme tuotteidemme ja verkostomme vastuullisuutta
  • Kerromme toimintamme positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ja ympäristölle

 

Liityimme ResponSea-toimenpidesitoumuksellamme osaksi kansallista kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumustaYhteistyö on tärkeää, koska meriteollisuus on tunnettu laajasta toimitusverkostostaan, jossa lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena. Sitoumuksessa määrittelemme meriteollisuuden kestävän kehityksen tavoitteet ja kannustamme alan yrityksiä kehittymään vastuullisuudessa. Haastamme samalla alan yritykset antamaan omat kestävän kehityksen sitoumuksensa.

Meriteollisuuden painopisteteemat:

  • Meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen
  • Meriteollisuuden yritys reiluna työpaikkana
  • Toimitusketjun vastuullisuuden seuranta
  • Kiertotalous ja elinkaaritehokkuus kaikessa toiminnassa

 

Tutustu Meriteollisuus ry:n ja yritysten sitoumuksiin Sitoumus2050-sivustolla ja liity! Nyt mukana:

vastuullisuus

 

ResponSea on mukana myös Suomen vapaaehtoisessa Agenda 2030 -maaraportissa (s. 32). Lue lisää:


 

Tutustu myös vastuullisuusesitteeseemme: