ResponSea-sitoumus

ResponSea-sitoumus

viking line

ResponSea - vastuullinen meriteollisuusverkosto

responsea.png

Suomen meriteollisuuden tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää merenkulkua tulevaisuuden maailmalle. Kehitämme tuotteidemme ja verkoston vastuullisuutta yhteistyössä läpi koko toimialan, sekä kerromme toimintamme positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ja ympäristölle. Painopisteinä toiminnassa on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten edelleen kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on, että toimialan yritysten prosesseissa rasitetaan mahdollisimman vähän sekä ympäristöä, ihmisiä että raaka-aineita.

Visio

  • Rakennamme yhdessä kestävää merenkulkua tulevaisuuden maailmalle
  • Työmme lopputuloksena syntyy elinkaarivaikutuksiltaan kestävä ja taloudellinen alus ja sen laitteet ja järjestelmät

Toimenpiteet

  • Kehitämme tuotteidemme ja verkostomme vastuullisuutta
  • Kerromme toimintamme positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ja ympäristölle

Meriteollisuus ry jäsenyrityksineen liittyy ResponSea -toimenpidesitoumuksellaan osaksi kansallista kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumusta. Yhteistyö on tärkeää, koska meriteollisuus on tunnettu laajasta toimitusverkostostaan, jossa lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena. Sitoumuksessa Meriteollisuus ry määrittelee meriteollisuuden kestävän kehityksen tavoitteet ja kannustaa alan yrityksiä kehittymään vastuullisuudessa. Alan yritykset haastetaan antamaan omat kestävän kehityksen sitoumuksensa.

Meriteollisuuden painopisteteemat:

  • Meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen
  • Meriteollisuuden yritys reiluna työpaikkana
  • Toimitusketjun vastuullisuuden seuranta
  • Kiertotalous ja elinkaaritehokkuus kaikessa toiminnassa

 

Tutustu Meriteollisuus ry:n ja yritysten sitoumuksiin ja liity mukaan! Nyt mukana:

vastuullisuus

 

ResponSea on mukana myös tuoreessa Suomen vapaaehtoisessa Agenda 2030 -maaraportissa (s. 32). Lue lisää:


 

Lue lisää myös vastuullisuusesitteestämme!