Henkilötietojen käsittely Meriteollisuus ry:ssä

Rekisterinpitäjä
Meriteollisuus ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki
puh. 09 19231
tietosuoja@teknologiateollisuus.fi

Mitä tietoja käsittelemme?
Meriteollisuus ry toimii yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa yhteisrekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät:

 • jäsenpalveluiden sekä jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen
 • sidosryhmiensä kanssa tehtävään yhteistyöhön
 • verkkosivujen toimintaan

Sidosryhmiä ovat Meriteollisuus ry:n kannalta keskeiset

 • jäsenyritysten palveluksessa olevat henkilöt
 • päättäjät ja viranomaisten edustajat
 • yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteisöjen yhteyshenkilöt

Sidosryhmien osalta käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot ja asema organisaatiossa sekä järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä tiedot ruokarajoitteista. Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista. Jäsenyhtiöiden edustajia koskevia tietoja saamme myös EK:n jäsen- ja sidosryhmärekistereistä.

Verkkosivujemme osalta saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite / tietokone). Käytämme sivustoillamme evästeitä ja seuraavia keinoja käytön seurantaan:

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa, kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivustolle.

Lisätietoja:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Miksi tietoja käsitellään?

Käytämme henkilötietoja:

 • Meriteollisuus ry:n jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenpalvelun tuottamiseen
 • Uutiskirjeiden jakeluun
 • Yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin
 • Tilaisuuksien järjestämiseen ja kyselyiden toteuttamiseen
 • Verkkosivujen suosion seuraamiseen ja toiminnan kehittämiseen

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää jäsenyritystensä sekä toimialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Tätä tarkoitusta varten Meriteollisuus ry:llä on peruste käsitellä sidosryhmiinsä kuuluvien henkilöiden tietoja ja huolehtia verkkosivujensa toiminnasta.

Keille tietoja luovutetaan?

Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille tilaisuuksien järjestämiseksi ja niiden markkinoimiseksi sekä jäsenillemme tärkeän tiedon välittämiseksi silloin, kun tietoja käytetään omiin tietojen käsittelyperusteisiimme yhteensopivalla tavalla. Lisäksi luovutamme jäsenyrityksille tiedot heidän rekisteröidyistä edustajistaan.

Ketkä tietoja käsittelevät?

Tietoja käsittelevät Meriteollisuus ry:ssä siihen erikseen määritellyt henkilöt. Voimme siirtää tietoja käsiteltäväksi valitsemillemme yhteistyökumppaneille esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

 • tietojärjestelmien ylläpito,
 • uutiskirjeiden toimittaminen,
 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen,
 • laskutus,
 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen
 • rekrytointi
 • muu yhdistyksen toimintaan keskeisesti liittyvä toiminta

Varmistamme, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtimaan järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.

Tietoja käsitellään pääasiassa EU:n alueella. Jos tietoja siirretään käsiteltäväksi muualla, edellytämme että tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisella tavalla. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Kuinka kauan tietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoja niin kauan kuin rekisteröity hoitaa tehtäviä, joilla on yhteys Meriteollisuus ry:n toimintaan. Tilaisuuksien kehittämistä varten säilytämme tiedot korkeintaan 5 vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan. Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta ja hävitämme väärät tiedot.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus:

 • Tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on alun perin kerätty.
 • Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
 • Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
 • Kieltää markkinointi tai uutiskirjeiden toimitus. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä meille meriteollisuus@teknologiateollisuus.fi.