Henkilötietojen käsittely Meriteollisuus ry:ssä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:SSÄ JA SEN JÄSENYHDISTYKSISSÄ SEKÄ TEKNOLOGIAINFO TEKNOVA OY:SSA

Päivitetty 21.11.2023

Rekisterinpitäjät:

- Teknologiateollisuus ry (0215289-2)

- Teknologiainfo Teknova Oy (0111607-2)

- Kaapeliteollisuusyhdistys ry (1712460-8)

- Kaivosteollisuus ry (1743558-8)

- Meriteollisuus ry (1903923-9)

- Metallinjalostajat ry (1516919-1)

- Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto MTHL:n Työnantajat ry (3029580-7)

- Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry (1534510-8)

- Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry (0215282-5)

- Terveysteknologia ry (2239365-0)

- Valimoteollisuus ry (2259435-6)

- Sähköinen liikenne ry (3105470-6)

- Kyberala ry (2570309-5)

Rekisterinpitäjistä käytetään tässä selosteessa nimeä Rekisterinpitäjät. Yhteystiedot kaikkiin rekisteröityjen mahdollisiin kysymyksiin on: 

Teknologiateollisuus ry

Eteläranta 10

00130 Helsinki

puh. 09 19231

tietosuoja@teknologiateollisuus.fi

 

MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME?

Rekisterinpitäjät käsittelevät henkilötietoja, jotka liittyvät:

·       jäsenpalveluiden, tiedottamisen sekä jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen

·       sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön

·       verkkosivujen toimintaan

·       palkkakehityksen seurantaan

·       Yhdistyksen toimintaan liittyvien hallintoryhmien ylläpitämiseen

·       rekrytointiin

·       anonyymin ilmoituskanavan ylläpitoon

·       toimistotilojen vuokraukseen

Sidosryhmiä ovat Rekisterinpitäjien kannalta keskeiset

·       jäsenyritysten palveluksessa olevat henkilöt

·       päättäjät ja viranomaisten edustajat

·       yhteistyöverkostoon kuuluvien yhteisöjen yhteyshenkilöt

·       TES-koneen tarkoittamiin työryhmiin liittyvät tahot

Sidosryhmien osalta käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot ja asema organisaatiossa sekä järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä tiedot ruokarajoitteista. Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista, jäsenyhtiöiden edustajia koskevia tietoja saamme myös EK:n jäsen- ja sidosryhmärekisteristä.

Käytämme evästeitä verkkosivustojemme käytön seurantaan. Sivustojen käytöstä saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta, kellonajasta, käyttäjätunnuksesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite/tietokone) sekä siitä, miltä sivulta käyttäjä sivustollemme saapuu. Tietoja käsitellään tilastollisesti eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Käytämme sivuillamme kolmansien osapuolten palveluita ja evästeitä sivustojen suosion seurantaan (Google Analytics) sekä markkinointiin ja sisältöjen jakamiseen sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter, LinkedIn, Addthis). Näiden evästeiden käytöstä saat tietoa kyseiseltä palveluntarjoajalta. Voit myös kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois selaimen asetuksissa.

Palkkatilastojen osalta käsittelemme palkkatiedon lisäksi yrityksen tietoja ja henkilön luokittelutietoa, kuten tietoa sukupuolesta tai ammattiasemasta, mutta emme tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön. 

TES-koneen ja sen tarkoittamiin työryhmiin liittyvien tahojen osalta käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot, organisaatio, nimike sekä kirjautumishistoria. Lisäksi käsittelemme TES-koneen käyttöön liittyviä tietoja käyttäjäkohtaisesti kuten tiedot niistä sopimuksista, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, sopimuskohtaiset ilmoitusasetukset ja lähetetyt ilmoitukset, TES-koneeseen lisätyt kommentit, kommenttipyynnöt ja muistiinpanot, työryhmät ja niiden hallinnointiin liittyvät tiedot.

MIKSI TIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Käytämme henkilötietoja:

·       Rekisterinpitäjien jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenpalvelun tuottamiseen sekä edunvalvontaan

·       uutiskirjeiden jakeluun

·       yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin ja verkostojen muodostamiseen

·       tilaisuuksien järjestämiseen ja kyselyiden toteuttamiseen

·       verkkosivujen käytön seuraamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen

·       palkkatilastojen muodossa työmarkkinaneuvotteluja varten ja toimialan palkkakehityksen seuraamiseen

·       Yhdistysten hallintoryhmien kokoonpanojen ylläpitämiseksi

·       Omistamiemme toimitilojen vuokraamiseksi

·       Henkilöstön rekrytoimiseksi

·       TES-koneen työryhmätoiminnon tuottamiseksi

·       Väärinkäytöstapausten anonyymin ilmoituskanavan ylläpitämiseksi

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun pois lukien verkkosivujen evästeet, joiden käyttö perustuu sivuilla vierailevan henkilön antamaan suostumukseen. Verkkosivujen käyttäjä voi poistaa suostumuksensa selaimen asetuksissa mistä annamme tarkemmat ohjeet verkkosivujemme evästeohjeessa.

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää jäsenyritystensä sekä toimialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Tätä tarkoitusta varten Teknologiateollisuus ry:llä on peruste käsitellä sidosryhmiinsä kuuluvien henkilöiden tietoja yhteydenpitoa varten ja huolehtia verkkosivujensa toiminnasta. Teknologiateollisuudella on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja palkkatilaston muodossa työmarkkinaneuvottelujen kustannusvaikutusarvioita ja palkkakehityksen seuraamista varten.

Anonyymin ilmoituskanavan tiedot sisältävät henkilötietoja vain, jos ilmoituksen tekijä nimenomaan haluaa ilmoittaa henkilöllisyytensä.

KETKÄ TIETOJA KÄSITTELEVÄT?

Tietoja käsittelevät Teknologiateollisuus ry:ssä, sen jäsenyhdistyksissä ja Teknovassa siihen erikseen määritellyt henkilöt. Voimme siirtää tietoja käsiteltäväksi valitsemillemme yhteistyökumppaneille esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä:

·       tietojärjestelmien ylläpito 

·       uutiskirjeiden toimittaminen 

·       tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen 

·       laskutus ja kirjanpito

·       verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen 

·       rekrytointi.

Varmistamme, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtimaan järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot. 

Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

KUINKA KAUAN TIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröity hoitaa tehtäviä, joilla on yhteys Teknologiateollisuus ry:n toimintaan. Muille käsittelytoimille olemme määritelleet poistoajat joiden puitteissa poistamme vuosittain tarpeettomat tiedot.

Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta ja hävitämme väärät tiedot.

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn: 

·       Voit tarkistaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon ne on alun perin kerätty.

·       Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu

·       Voit rajoittaa tietojen käsittelyä 

·       Voit siirtää tiedot toiseen järjestelmään 

·       Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle

·       Voit kieltää markkinoinnin tai uutiskirjeiden toimittamisen. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä meille.

Toteuttaaksesi näitä oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@teknologiateollisuus.fi.