Toimialan T&K-toimijat

Meriteollisuuden tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään monien eri alojen tutkimus- ja kehitystyötä. Kehitystyötä tehdään yrityksissä, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa sekä näiden yhteistyönä

Yliopistot

Useissa suomalaisissa yliopistoissa tehdään meriteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Esimerkiksi seuraavat yliopistot ovat aktiivisia alalla:

  • Aalto-yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi
  • Tampereen korkeakoulusäätiö (ent. Tampereen teknillinen yliopisto)
  • Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto

VTT
VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Löydät meriteollisuuteen liittyviä tutkimuksia hakusanalla "maritime". Lue lisää

DIMECC

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat. Meriteollisuuden yritykset ovat vahvasti mukana DIMECCin toiminnassa. Lue lisää

Prizztech
Porin seudun kehitysyhtiö Prizztechin palvelut kattavat yrittäjyyden ja yritystoiminnan elinkaaren aina yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyyden edistämisestä yrityksen elinkaaren loppuvaiheeseen omistajanvaihdokseen saakka. Lue lisää

Turku Science Park Oy
Turku Science Park Oy on voittoa tavoittelematon Turun seutukunnan yhteinen kehitysyhtiö, joka tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien elinkeinotoimijoiden kanssa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tavoitteena on tuottaa ja välittää parhaat mahdolliset palvelut sekä yrityksen perustamiseksi että toimivan yrityksen kasvattamiseksi, kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi. Lue lisää

Toimialan T&K-toimijat