Toimialan T&K -toimijat

Toimialan T&K -toimijat

Meriteollisuuden tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään monien eri alojen tutkimus- ja kehitystyötä. Kehitystyötä tehdään yrityksissä, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa sekä näiden yhteistyönä
Yliopistot
 
Useissa suomalaisissa yliopistoissa tehdään meriteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Esimerkiksi seuraavat yliopistot ovat aktiivisia alalla:
  • Aalto-yliopisto

  • Turun yliopisto

  • Åbo Akademi

  • Tampereen korkeakoulusäätiö (ent. Tampereen teknillinen yliopisto)

  • Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto

 
VTT
 
VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Löydät meriteollisuuteen liittyviä tutkimuksia hakusanalla "maritime". http://www.vtt.fi
 

DIMECC

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat. Meriteollisuuden yritykset ovat vahvasti mukana DIMECCin toiminnassa. http://www.dimecc.com/

 
Prizztech
 
Porin seudun kehitysyhtiö Prizztechin palvelut kattavat yrittäjyyden ja yritystoiminnan elinkaaren aina yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyyden edistämisestä yrityksen elinkaaren loppuvaiheeseen omistajanvaihdokseen saakka. prizz.fi