Toimialan T&K-toimijat

Meriteollisuuden tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään monien eri alojen tutkimus- ja kehitystyötä. Kehitystyötä tehdään yrityksissä, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa sekä näiden yhteistyönä.

Yliopistot

Useissa suomalaisissa yliopistoissa tehdään meriteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Esimerkiksi seuraavat yliopistot ovat aktiivisia alalla:

  • Aalto-yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Åbo Akademi
  • Tampereen korkeakoulusäätiö (ent. Tampereen teknillinen yliopisto)
  • Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto

VTT

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Lue lisää

DIMECC

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat. Meriteollisuuden yritykset ovat vahvasti mukana DIMECCin toiminnassa. Lue lisää

Prizztech

Prizztech Oy on elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on Satakunnan hyvinvoinnin edistäminen yrityselämää vahvistamalla. Yhtiö tarjoaa palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin – yritysidean kehittelystä yrityksen perustamiseen, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä yritystoiminnan vakiintumiseen ja mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen. Lue lisää

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy on voittoa tavoittelematon Turun seutukunnan yhteinen kehitysyhtiö, joka tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien elinkeinotoimijoiden kanssa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tavoitteena on tuottaa ja välittää parhaat mahdolliset palvelut sekä yrityksen perustamiseksi että toimivan yrityksen kasvattamiseksi, kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi. Lue lisää