Todistus

Todistus

 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat suorittamistaan moduuleista todistuksen.

Koronatilanteen vuoksi Meriteollisuus ry:n syysseminaaria ei järjestetä fyysisenä tilaisuutena. Projektinhallintakoulutukseen osallistuneet saavat todistuksensa postitse 19.11. alkaen.

Mikäli osallistuit koulutukseemme viime ja tänä vuonna, saat tänä vuonna suoritetuista osioista uuden todistuksen.