Suomen meriteollisuus on monipuolinen kokonaisuus

Arctic nettikuva.png

Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista.

Meriteollisuuden tunnusluvut (vuoden 2020 tiedon mukaan):

  • n. 1 100 yritystä toimii alalla
  • työllistää n. 25 000 henkilöä
  • liikevaihto n. 7,7 miljardia euroa
  • viennin osuus tyypillisesti yli 90 prosenttia

Telakat ja korjaustelakat

Vuonna 2022 Suomessa on kymmenen telakkaa: Meyer Turku, Helsinki Shipyard, Enersense Offshore Oy, Rauma Marine Constructions, Turun Korjaustelakka, Uudenkaupungin Työvene, Western Shipyard, Laitaatsillan telakka, Suomenlahden telakka sekä Suomenlinnan telakka. Valtaosa telakoista on uudisrakennustelakoita. Ainoastaan Turun Korjaustelakka keskittyy pelkästään alusten korjauksiin.

Kokonaistoimittajat

Kokonaistoimittajat valmistavat nimensä mukaisesti kokonaistoimituksina laivan eri alueita, kuten esimerkiksi ravintoloita, kylpylöitä ja teattereita. Kokonaistoimittajiin lukeutuvien yritysten määrää on vaikea laskea, sillä osa yrityksistä voidaan luokitella myös järjestelmä- ja laitetoimittajiin. Kokonaistoimittajien ero alihankintayrityksiin on hiuksenhieno, ja se riippuu sopimustekniikasta. 

Suunnittelutoimistot ja ohjelmistojen tuottajat

Suunnittelu- ja konsulttitoimistoja on Suomessa yhteensä viitisenkymmentä, joista suuria, yli sadan hengen toimistoja on muutama, kuten Elomatic ja Deltamarin. Vain muutama toimisto keskittyy yksinomaan meriteollisuuteen, sillä valtaosa myy resurssejaan myös muille liiketoimintasektoreille. Esimerkiksi NAPA on globaali, yli sata henkeä Suomessakin työllistävä meritekniikan ohjelmisto- ja palvelutalo. Muista ohjelmistotoimittajista voidaan mainita Cadmatic.

Järjestelmä- eli laitetoimittajat

Järjestelmä- ja laitetoimittajien merkitys on meriteollisuudessa suuri, sillä kategorian yritysten liikevaihdon osuus meriteollisuuden liikevaihdosta on suuri. Alan suurehkoja yrityksiä lasketaan olevan Suomessa noin viitisenkymmentä. Merkittäviä toimijoita ovat mm. ABB Oy, Alfa Laval Aalborg Oy, Evac Oy, Helkama Bica Oy, Koja Oy, KONE, Marioff Corporation Oy, Metos Oy ja Wärtsilä Oyj.

Offshore

Offshore-toimiala käsittää öljyn ja kaasun etsinnän ja tuotannon merenpohjasta sekä tätä tukevan liiketoiminnan. Usein myös muunlainen tuotanto ja tukitoiminnot merellä luetaan offshore-toiminnaksi; esimerkkeinä merituuli- ja aaltovoima sekä merellä tapahtuva kaivostoiminta.

Lähteet:

Meriklusterin tunnusluvut 2020

Suomen Meriklusteri kohti 2020 -lukua -selvitys

Finnish Maritime Cluster -verkkosivu