4 Sopimukset, talous ja rahoitus

Koulutuksen ajankohta muuttuu. Päivitämme sivulle uuden aikataulun lähiaikoina

 

4.1 E-learning: Talouden peruskäsitteet laivanrakennusprojekteissa (7 h)

Tässä e-learning-osiossa pääset perehtymään talouden peruskäsitteisiin laivanrakennusprojekteissa sekä kuulet käytännön kokemuksia eteen mahdollisesti tulevista ongelmatilanteista. Osion sisältö tarkentuu. 

Verkkomateriaali on suoritettavissa 03-05/2024. 

Ilmoittautuminen moduuliin avautuu myöhemmin.

 

 

4.2 E-learning: Sopimukset ja juridiikka (14 h)

Tässä osiossa käydään kokonaisvaltaisesti läpi hyvän sopimuksen piirteitä. Osiossa käsitellään

  • hyvän sopimuksen rakennetta ja keskeisiä sopimukseen sisällytettäviä asioita 
  • sopimuksen olennaisimpia kohtia (ml. toimitussisältö, vahingonkorvausvastuu, maksuehdot, kilpailukielto)
  • salassapitoa liikesuhteessa
  • toimintaa sopimusrikkomustilanteessa
  • sopimuksiin läheisesti liittyviä muita asioita, kuten tilaajan vastuuta.

Verkkomateriaali on suoritettavissa 03-05/2024. 

Ilmoittautuminen moduuliin avautuu myöhemmin.