4 Sopimukset, talous ja rahoitus

4.1 E-learning: Talouden peruskäsitteet laivanrakennusprojekteissa (14 h)

Tässä e-learning-osiossa pääset perehtymään talouden peruskäsitteisiin laivanrakennusprojekteissa sekä kuulet käytännön kokemuksia eteen mahdollisesti tulevista ongelmatilanteista.

Uusi ajankohta: verkkomateriaali on suoritettavissa 15.5.-30.8.2024. 

Moduulin hinta on 140 € + alv / opiskelija. Ilmoittaudu moduuliin viimeistään 8.5.2024.

 

 

4.2 E-learning: Sopimukset ja juridiikka (14 h)

Tässä osiossa käydään kokonaisvaltaisesti läpi hyvän sopimuksen piirteitä. Osiossa käsitellään

  • hyvän sopimuksen rakennetta ja keskeisiä sopimukseen sisällytettäviä asioita 
  • sopimuksen olennaisimpia kohtia (ml. toimitussisältö, vahingonkorvausvastuu, maksuehdot, kilpailukielto)
  • salassapitoa liikesuhteessa
  • toimintaa sopimusrikkomustilanteessa
  • sopimuksiin läheisesti liittyviä muita asioita, kuten tilaajan vastuuta.

Uusi ajankohta: verkkomateriaali on suoritettavissa 15.5.-30.8.2024. Voit tutustua moduulin tarkempaan sisältöön tästä linkistä.

Moduulin hinta on 140 € + alv / opiskelija. Ilmoittaudu moduuliin viimeistään 8.5.2024.