Meriteollisuuden opiskelupaikat

kuvituskuva
Meriteollisuuden menestykseen tarvitaan monien eri alojen ammattilaisia

Merialan ammattilaiset voivat työllistyä niin maalle kuin merellekin. Koulutusmahdollisuuksia on toisen asteen koulutuksesta aina tohtoriopintoihin asti. Alalle voi tulla myös muunto- tai täydennyskoulutuksen kautta. Myös alan yrityksillä on omaa koulutustarjontaa. Merenkulkualaa opiskelleiden ammattilaisten lisäksi alalla on tarvetta esim. sähkötekniikan ja tietotekniikan osaajille. Myös näihin tutkintoihin voi sisällyttää meriopintoja.

Merialalta diplomi-insinööreiksi ja maistereiksi valmistuneilla on laajat työskentelymahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla. Työpaikkoja tarjoavat muun muassa telakat, suunnittelutoimistot, järjestelmä- ja laitevalmistajat, luokituslaitokset, tutkimuslaitokset ja varustamot.

Suomessa on kymmenen merenkulkualan koulutusta tarjoavaa oppilaitosta, jotka sijaitsevat eri puolilla maata. Useimpiin koulutusohjelmiin voi hakea toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opintojen tarkka sisältö ja hakuajat vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutusohjelmittain.

Meriklusterin toimijat ovat yhdessä koonneet Meriala on tulevaisuutta! -esitteen, josta löydät lisätietoja erilaisista koulutusväylistä merialalle. Tutustu interaktiiviseen esitteeseemme tästä:


 

opiskelupaikat 2

 

Meriteollisuus on korkean teknologian alana kansainvälinen ja kehittyvä. Alalla tarvitaan eri alojen osaamista, jolloin ammattinimikkeiden kirjokin on suuri. Meriteollisuus tarvitsee mm. seuraavia ammatteja: 

 • laivanrakennusinsinööri
 • lvi-, sähkö-, kone- ja automaatioinsinööri
 • hitsaaja
 • levyseppä
 • lvi-, kone-, varustelu-, sähkö-, sisustus- ja ilmastointiasentaja
 • it-alan osaaja
 • energia- ja ympäristöosaaja
 • koordinaattori
 • ostaja
 • projektipäällikkö
 • työnjohtaja

Vasemmalla olevasta valikosta saat lisätietoja eri koulutusmahdollisuuksista alalle. Kysy lisää myös oppilaitoksesi opinto-ohjaajilta tai esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistojen ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluista.