SEA Europe edustaa meriteollisuutta Euroopassa

SEA Europe

European Ships and Maritime Equipment Association, lyhyemmin SEA Europe, on Euroopan maiden meriteollisuusyhdistysten edunvalvontajärjestö. SEA Europe edustaa eurooppalaisia yrityksiä, jotka rakentavat, huoltavat ja korjaavat aluksia sekä tarjoavat laivoissa ja merellä käytettäviä laitteita, järjestelmiä ja palveluita.

Edunvalvonta

SEA Europe keskittyy edunvalvonnassaan kahdeksaan alueeseen:

 • työllisyys ja osaaminen
 • kauppapolitiikka
 • rahoituksen kehittäminen
 • tutkimus- ja kehitystoiminta
 • ympäristöasiat
 • liikenne
 • merenkulku
 • puolustuspolitiikka.

 

Organisaatio

Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin. Kokoukseen osallistuvat jokaisen maan yhdistyksen edustajat sekä jäsenyritysten edustajia. Kokous nimittää puheenjohtajan sekä kuusi varapuheenjohtajaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus johtaa yhdistystä. Hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä jokaisesta jäsenyhdistyksestä.

Johtajien komitean muodostavat kansallisten jäsenjärjestöjen johtajat. Sen tehtävänä on yleiskokouksen alaisena tunnistaa järjestöä kiinnostavat kehityssuunnat.

Sihteeristö huolehtii yhdistyksen päivittäisestä työskentelystä. Sitä johtaa pääsihteeri, joka yhteistyössä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa toimeenpanee yhdistyksen strategiaa hallituksen ohjeiden mukaan.

Meriteollisuus ry:tä SEA Europessa edustavat:

 • hallituksessa Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja
 • johtajien komiteassa Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja.  

Työryhmät

SEA Europessa toimii lukuisia työryhmiä:

 • RDI-tutkimustoimikunta
 • tekninen ja ympäristökomitea
 • tekijänoikeustyöryhmä
 • markkinaseurantatyöryhmä
 • markkinoiden ennustamisen työryhmä
 • luokitustyöryhmä
 • osaamisen varmistamisen työryhmä
 • rahoitustyöryhmä

Lue lisää SEA Europen organisaatiosta täällä.

 

Lisätietoja

Lue lisää SEA Europen kotisivuilla www.seaeurope.eu. Yhdistyksen julkaisut löydät kohdasta "Library".