Projektit ja ohjelmat

Projektit ja ohjelmat

Suomalainen meriteollisuus on kansainvälisesti tunnettu innovatiivisuudestaan ja edelläkävijyydestään. Meriteollisuuden yritykset ovatkin aktiivisesti mukana erilaisissa suurissa tuotekehitysprojekteissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitys painottuu erityisesti Business Finlandin ohjelmiin sekä EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin, joista uusimpana Horisontti Eurooppa

Merkittävimpiä projekteja

Meriteollisuuden projekteja vuosilta 2013-2016 on listattu Strategisen tutkimusagendan loppuun.

Esimerkkiprojekteja

INTENS 2018-2021

VTT:n koordinoiman suomalaisen INTENS-tutkimusyhteistyökonsortion jäsenet ovat yhdessä päättäneet panostaa seuraavien kolmen vuoden aikana yli 13 miljoonaa euroa suomalaisen meriteollisuuden kehittämiseen ja digitalisoinnin edistämiseen. Tähän sisältyy Business Finlandin myöntämä 5,6 miljoonan euron rahoitus. Hankkeessa keskitytään erityisesti parantamaan alusten energiatehokkuutta ja vähentämään niiden aiheuttamia päästöjä. Lisätietoja.

Rebus 2014-2017

DIMECCin Rebus-ohjelma kehitti verkostoja ja liiketoiminnan ekosysteemejä. Lisätietoja

BSA 2014-2017

DIMECCin Breakthrough Steels and Applications (BSA) -projekti rakennettiin teräksen arvoketjun ympärille ja sen tavoittena oli kehittää terästuotteiden elinkaaritehokkuutta, konsepteja, suunnittelumenetelmiä ja digitaalisia työkaluja. Lisätietoja

JOULES 2013-2017

Vuonna 2013 alkanut ja neljä vuotta kestänyt EU-projekti (Joint Operation for Ultra Low Emission Shipping) tähtäsi vähäpäästöisen teknologian kehittämiseen yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Tarkoituksena oli integroida vähäpäästöistä teknologiaa laivoihin jo suunnitteluvaiheessa. Projektissa oli mukana kaikkiaan 39 jäsentä, joista viisi Suomesta. Projektia rahoitti Euroopan Unioni. Lisätietoja

MANU 2012-2016

DIMECCin MANU keskittyi valmistusteknologioihin ja niiden digitalisointiin. Lisätietoja

Hercules C 2012-2014

Hercules C oli kolmas vaihe Hercules-projektien ketjussa. Projektin tarkoituksena oli kehittää uusia teknologioita meriteollisuudessa käytettävien moottorien päästöjen vähentämiseksi sekä samalla lisätä niiden tehokkuutta ja luotettavuutta. Lisätietoja

Innovations & Network 2009-2013

FIMECC -SHOKin Innovations & Network -ohjelman tarkoituksena oli kehittää uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja perustutkimuksen ja teollisuuden innovaatioiden avulla. Meriteollisuus oli vahvasti mukana ohjelmassa. Lisätietoja

BESST 2009-2013

Seitsemännen puiteohjelman BESST (Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies) EU–projektin tavoitteena oli kehittää suurten matkustaja-alusten rakentamista. Projekti kehitti laivanrakennukseen systemaattista lähestymistapaa, ja sen tavoitteena oli huomioida laivan koko elinkaari. Lisätietoja

 

Toimintaympäristön kehitysohjelmia

Työ- ja elinkeinoministeriön meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelman vuosille 2014-2016 Meriteollisuus 2020 -työryhmän suositusten mukaisesti. Ohjelma toteutettiin toimintaympäristöä kehittävien hankkeiden avulla. 

Meriklusteriohjelma 2007-2013

Meriklusteriohjelman tehtävänä oli aktivoida, yhdistää ja edistää meriteollisuuden, merenkulun ja näitä tukevien pk-yritysten kehitystä, koulutusta ja tutkimusta sekä parantaa Meriklusterin näkyvyyttä.