Business Finland

Business Finland

Business Finland rahoittaa meriteollisuuden kehitystä eri ohjelmissaan

Business Finlandilla on käynnissä useita eri ohjelmia, joihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Tällä hetkellä on käynnissä Smart Mobility -ohjelma, joka sisältää myös meriteollisuuden teemoja. Ohjelmaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Smart Mobility -ohjelman teemoilla tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

  1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.
  2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
  3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelma on tarkoitettu palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Program Manager, Business Finland
Ulla Lainio
ulla.lainio(at)businessfinland.fi
+358 40 3433 357