Business Finland

Business Finland rahoittaa meriteollisuuden kehitystä eri ohjelmissaan

Business Finlandilla on käynnissä useita eri ohjelmia, joihin voit tutustua tarkemmin täällä.

Käynnissä on mm. Smart Mobility and Batteries from Finland -ohjelma, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja erilaisten liikkumispalveluiden tuomat liiketoimintamahdollisuudet sekä synnyttää Suomeen merkittävää akkuteollisuutta, joka kytkeytyy eurooppalaiseen akkuarvoketjuun. Ohjelma sisältää myös meriteollisuuden teemoja. Voit tutustua ohjelmaan tarkemmin täällä.

Ohjelman tarkoituksena on luoda ekosysteemejä, uutta liiketoimintaa, vientiä ja kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

  1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, vähäpäästöiset ja resurssitehokkaat kuljetusketjut.
  2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.
  3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tai alittaa tiukkenevat päästörajat, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.
  4. Eurooppalaisen akkuarvoketjun rakentuminen ja Suomi merkittävänä osana tätä kehitystä.

Ohjelma on suunnattu teknologia-, palvelu- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

 

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma puolestaan keskittyy valmistavan teollisuuden liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen, samalla pyrkien löytämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Voit lukea lisää ohjelmasta tästä linkistä

Ohjelman keskeisiä palveluja ovat:

  • Innovaatioiden edistäminen kansallisesti
  • Innovaatioiden edistäminen kansainvälisesti
  • Uusien markkinoiden kartoittaminen ja liiketoimintakontaktit yritysryhmille
  • Ulkomaisten osaajien houkuttelu teollisuuteen
  • Liiketoimintamahdollisuudet ulkomaisille yrityksille Suomessa
  • Materiaalikatselmus

Business Finland