2. Lähitilaisuudet: Yhteistyö laivanrakennusprojekteissa (21 h)

Koulutuksen ajankohta muuttuu. Päivitämme sivulle uuden aikataulun lähiaikoina

Kolmesta lähipäivästä koostuvan koulutuksen tavoitteena on edistää laivanrakennusverkoston toimijoiden johtamis- ja yhteistyötaitoja sekä tunnistaa ja parantaa laatuongelmia aiheuttavia kohtia yhdessä kaikki hyötyvät -periaatteella. Tärkein tavoite on kuitenkin koota avainjoukko laivanrakennuksen ammattilaisia yhteen keskustelemaan konkreettisista parannusehdotuksista laivanrakennusprosessiin. 

Päivämäärät: 

Sijainti: 

Jokainen lähipäivä painottuu eri teemaan: 
1.    Hyvän vuorovaikutuksen merkitys johtamisessa sekä telakoiden näkymät ja odotukset
2.    Johtamisen psykologia, toimitussisällön tunteminen sekä rajapinnat
3.    Yhteistyön merkitys, prosessien hallinta sekä prosessiajattelun kehitys

Päivien aikana kuullaan laivanrakennuksen asiantuntijapuheenvuoroja alan näkymistä sekä odotuksista verkostolle, käsitellään rajapintayhteistyötä, muutosten ja poikkeamien hallintaa sekä luodaan projektitoimituksen hyviä käytäntöjä. Ennen kaikkea tilaisuus on oiva mahdollisuus verkostoitua ja käydä keskustelua alan projektiammattilaisten kesken.  

Moduuli sopii erityisesti laivanrakennuksen alue- ja projektipäälliköille. Koulutuksen valmentajina toimivat Teppo ja Kaisu Viitanen Camp Consultingista. Ennen koulutuspäiviä osallistujia pyydetään vastaamaan kahteen ennakkotehtävään: DISC-analyysiin sekä ennakkokyselyyn projektipäällikön tehtävistä, odotuksista ja tarpeista. Tämän moduulin suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin koulutuspäiviin.