Kehitys

Mobimar
Meriteollisuus ry edustaa toimialaa kansainvälisen tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyön foorumeissa, tekee yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa ja vaikuttaa tutkimusohjelmien sisältöön

Tutkimuskoordinaation tavoitteena on alan kansallisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen yhteistyössä muiden meriklusterin toimijoiden, tiedeyhteisön ja viranomaisten kanssa. Yhdistys osallistuu aktiivisesti tuotekehityksen tulevaisuuden suuntien määrittämiseen sekä tiedottaa jäseniään ajankohtaisista aiheista kuten toimintaympäristön muutoksista, tuotekehityksen rahoituskanavista, tutkimustarpeista ja käynnissä olevista hankkeista.

Meriteollisuuden tutkimuskoordinaatiota ohjaa yrityksistä ja sidosryhmistä koostuva tutkimustoimikunta, joka taustatyön perusteella hahmottelee kehityksen suuntaviivoja. Lisäksi toimikunta seuraa toimintaympäristön muutoksia mm. sääntelyssä, ympäristökysymyksissä ja uusissa teknologioissa. Seurannan perusteella määritellään tulevaisuuden tutkimustarpeet esimerkiksi teknologioiden, liiketoimintamallien, ympäristöystävällisyyden ja tuottavuuden kehittämiseksi. Toiminnan tuloksena käynnistyy myös useita projekteja, jotka ovat lähteneet kehittymään tutkimustoimikunnassa esitetystä ideasta.  

Tutkimustoimikunta koordinoi Meriklusterin Strategisen tutkimusagendan 2017-2025 päivitystä ja toteuttamista. Tutkimusagendan tavoitteena on koota alan tulevaisuusvisio yhteen sekä vaikuttaa päätöksentekoprosesseihin EU:ssa ja kansallisesti. Agenda kuvaa tulevaisuuden tärkeimmät tutkimusalueet. Aiheet on jaoteltu liiketoiminta-alueisiin sekä näiden alueiden kantaviin teemoihin. Keskeisiä alueita ovat ristelijöiden ja autolauttojen rakentaminen, offshore sekä arktinen teknologia. Kantavia teemoja ovat kilpailukyky ja osaaminen, älykkäät laivat ja järjestelmät sekä ympäristö ja energia.

Kuva: Mobimar, RCCL Voyager Class FlowRider