3 Projektinhallinnan osa-alueet ja toimiminen telakalla

3.1 E-learning: Laivanrakennusprojektin vaiheet (21 h)

Tässä e-learning-materiaalissa käsitellään laivaprojektipäällikön kannalta olennaisia tehtäviä ja vastuita ja tavoitteena on ymmärtää, miten projektipäällikön tulisi hallita laivanrakennusprojektia. Aineistossa käsitellään projektipäällikön ja projektiryhmän toimenkuvia sekä laivanrakennusprojektin tyypillisiä vaiheita. Saat myös tietoa siitä, miten runkotuotanto toimii osana laivanrakennusprosessia. Varustelutuotantoa koskevassa osiossa tavoitteena on antaa yleiskäsitys laivaprojektin varusteluvaiheesta ja esitellä varustelun keskeisimmät prosessit. Materiaalista saat myös yleiskäsityksen laivan käyttöönotosta ja siihen liittyvistä tarkastuksista. Lopuksi materiaalissa käsitellään takuuta, ja tavoitteena on ymmärtää projektin eri osapuolten takuuvelvoitteet ja toiminta niiden mukaisesti.  

Materiaali on suoritettavissa 8.1.-15.4.2024.

Moduulit 3.1 ja 3.2 yhteishintaan 110€ + alv / hlö. Ilmoittaudu moduuliin viimeistään 22.12.

 

3.2 E-learning: Toimiminen telakalla (14 h)

Moduulin ensimmäisessä osiossa aiheena on laivan rakennustapa. Osiossa käsitellään laivan ositusta lohkoiksi, lohkojakoon vaikuttavia tekijöitä, lohkojaon aikatauluvaikutuksia sekä lohkovarustelua. Laivavaiheen varustelun osalta käsitellään aluejakoa, vastuualueiden rajausta, materiaalin kulkua laivassa sekä alati muuttuvan työympäristön vaikutuksia työntekoon. 

Toisessa osiossa aiheena on HSE, eli turvallisuuden, terveyden ja ympäristön riskien arviointi. Osiossa käsitellään mm. projektipäällikön vastuulla olevia turvallisuusasioita sekä oman työn riskien arviointia. 

Toimiminen telakalla -osiossa aiheina ovat logistiikka, varastoinnista ja siisteydestä huolehtiminen sekä oman prosessin johtaminen. Lisäksi osiossa luodaan yleiskatsaus toimintaan ulkomaisilla telakoilla; mitä lähtijän olisi hyvä muistaa lähdettäessä työskentelemään Euroopan telakoilla. 

Materiaali on suoritettavissa 8.1.-15.4.2024.

Moduulit 3.1 ja 3.2 yhteishintaan 110€ + alv / hlö. Ilmoittaudu moduuliin viimeistään 22.12.

 

3.3 E-learning: Projektinhallinnan perusteet (134 h)

Yrityksissä sovelletaan nykyisin entistä enemmän toimivia projektihallinnan
periaatteita. Projektien johtaminen onkin pitkälti järkevää työnhallintaa. Tämän moduulin laajassa projektinhallintakokonaisuudessa tunnistetaan projektinhallinnan tärkeimmät osa-alueet ja opitaan soveltamaan projektinhallinnan menetelmiä tehokkaasti työelämän eri tilanteissa. 

Ajankohta: 4.3.-14.6.2024

Kurssin osallistujamaksu on 150€ + alv per opiskelija 

Kurssin sisältö:

  • Projektiliiketoiminnan lähtökohdat
  • Projektin myynti ja markkinointi
  • Projektin suunnittelu ja ohjaus
  • Kokonaisuuden hallinta projektin aikana
  • Projektin organisointi ja johtaminen
  • Projektiin liittyvät palvelut
  • Projektiliiketoiminnan johtaminen

Kurssin jälkeen:

  • Tunnet projektinhallinnan tärkeimmät osa-alueet ja osaat selittää siihen liittyvät käsitteet
  • Tunnet ja osaat käyttää projektinhallinnan keskeisiä menetelmiä
  • Osaat soveltaa projektinhallinnan menetelmiä erilaisten projektien johtamiseen

Apunasi kurssilla on oma moderaattori, joka neuvoo ja ohjaa kurssin suorituksessa. Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamisen hyväksytysti, kurssilla ei ole tenttiä. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kurssilla hyödynnetään projektiliiketoiminnan kurssikirjaa, jonka saat käyttöösi ilman erillisiä kustannuksia. Kurssin työmääräarvio on 2-4h per viikko 10 viikon ajan. 

Voit tutustua kurssin sisältöön tarkemmin tästä linkistä. Ilmoittaudu viimeistään 26.2.2024.

 

Sertifioi osaamisesi

Suoritettu IPMA®-sertifikaatti on puolueeton todiste projektinhallinnan- ja johtamisen kyvykkyydestäsi. Se on kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu saavutus, joka antaa sinulle oikeuden käyttää IPMA:n (International Project Management Association) myöntämää ammattinimikettä. Mikäli kiinnostuneita on riittävästi, järjestämme kurssin loppupuolella Projektiammattilaiset ry:n sertifiointitilaisuuden osana 3.3-moduulia, sertifiointiin voit ilmoittautua myös ilman moduulin suorittamista. Sertifikaatin suorittaminen on vapaaehtoista, eikä kurssimaksumme sisällä sertifioinnin kustannuksia. ELY-keskuksen tukea ei myöskään voi hyödyntää sertifiointiin. 

Lue lisää tason D ja C-sertifikaattien kelpoisuusvaatimuksista ja hinnoittelusta PRY:n nettisivuilta ja ilmoita kiinnostuksestasi osallistua sertifiointiin viimeistään 26.2.2024. Mikäli kiinnostuneita on riittävästi, sovitaan koetilaisuudesta kurssin alkaessa. PRY järjestää myös avoimia koetilaisuuksia, joihin voit osallistua kurssimme jälkeen.