3 Projektinhallinnan osa-alueet ja toimiminen telakalla

Avaamme ilmoittautumisen lähiaikoina

 

3.1 E-learning: Laivanrakennusprojektin vaiheet (21 h)

Tässä e-learning-materiaalissa käsitellään laivaprojektipäällikön kannalta olennaisia tehtäviä ja vastuita ja tavoitteena on ymmärtää, miten projektipäällikön tulisi hallita laivanrakennusprojektia. Aineistossa käsitellään projektipäällikön ja projektiryhmän toimenkuvia sekä laivanrakennusprojektin tyypillisiä vaiheita. Saat myös tietoa siitä, miten runkotuotanto toimii osana laivanrakennusprosessia. Varustelutuotantoa koskevassa osiossa tavoitteena on antaa yleiskäsitys laivaprojektin varusteluvaiheesta ja esitellä varustelun keskeisimmät prosessit. Materiaalista saat myös yleiskäsityksen laivaprojektin käyttöönotosta ja siihen liittyvistä tarkastuksista. Lopuksi materiaalissa käsitellään takuuta, ja tavoitteena on ymmärtää laivaprojektin eri osapuolten takuuvelvoitteet ja toiminta niiden mukaisesti.  

Materiaali on suoritettavissa 8.1.-15.4.2024.

Moduulit 3.1 ja 3.2 yhteishintaan 110€ + alv / hlö.

 

3.2 E-learning: Toimiminen telakalla (14 h)

Toimiminen telakalla -moduulin ensimmäisessä osiossa aiheena on laivan rakennustapa. Osiossa käsitellään laivan ositusta lohkoiksi, lohkojakoon vaikuttavia tekijöitä, lohkojaon aikatauluvaikutuksia sekä lohkovarustelua. Laivavaiheen varustelun osalta käsitellään aluejakoa, vastuualueiden rajausta, materiaalin kulkua laivassa sekä alati muuttuvan työympäristön vaikutuksia työntekoon. 

Toisessa osiossa aiheena on HSE, eli turvallisuuden, terveyden ja ympäristön riskien arviointi. Osiossa käsitellään mm. projektipäällikön vastuulla olevia turvallisuusasioita sekä oman työn riskien arviointia. 

Toimiminen telakalla -osiossa aiheina ovat logistiikka, varastoinnista ja siisteydestä huolehtiminen sekä oman prosessin johtaminen. Lisäksi osiossa luodaan yleiskatsaus toimintaan ulkomaisilla telakoilla; mitä lähtijän olisi hyvä huomioida lähdettäessä työskentelemään Euroopan telakoilla. 

Materiaali on suoritettavissa 8.1.-15.4.2024.

Moduulit 3.1 ja 3.2 yhteishintaan 110€ + alv / hlö.

 

3.3 E-learning: FITech projektinhallintakoulutus (134 h)

FITech-verkostoyliopiston rakentamassa laajassa projektinhallintakokonaisuudessa tunnistetaan projektinhallinnan tärkeimmät osa-alueet ja opitaan soveltamaan projektinhallinnan menetelmiä tehokkaasti työelämän eri tilanteissa. 

Ajankohta: 4.3.-14.6.2024

Kurssin sisältö:

  • Projektiliiketoiminnan lähtökohdat
  • Projektin suunnittelu ja ohjaus
  • Kokonaisuuden hallinta projektin aikana
  • Projektiin liittyvät palvelut

Kurssin jälkeen:

  • Tunnet projektinhallinnan tärkeimmät osa-alueet ja osaat selittää siihen liittyvät käsitteet
  • Tunnet ja osaat käyttää projektinhallinnan keskeisiä menetelmiä
  • Osaat soveltaa projektinhallinnan menetelmiä erilaisten projektien johtamiseen
  • Tunnet projektinhallinnan ajankohtaiset trendit

Apunasi kurssilla on oma moderaattori, joka neuvoo ja ohjaa kurssin suorituksessa. Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamisen hyväksytysti, kurssilla ei ole tenttiä. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kurssilla hyödynnetään projektiliiketoiminnan kurssikirjaa, jonka saat käyttöösi ilman erillisiä kustannuksia. Kurssin työmääräarvio on 2-4h per viikko 10 viikon ajan.