EU-rahoitus

EU
EU:n eri ohjelmat tarjoavat rahoitusta meriteollisuuden T&K-projekteihin

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma  

Horisontti Eurooppa on yksi EU:n tutkimuksen ja innovoinnin keskeisistä rahoitusohjelmista. Sen tavoitteena on torjua ilmastonmuutosta, auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tukea EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Ohjelma tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa 95 miljardilla eurolla vuosina 2021-2027. Voit lukea lisää ohjelmasta Euroopan komission sivuilla ja tutustua kaikkiin EU:n vuosien 2021-2027 rahoitusohjelmiin tästä linkistä. Voit lukea lisää ohjelmasta ja tutustua Business Finlandin palveluihin yrityksille tästä linkistä

 

CEF Verkkojen Eurooppa

CEF Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility) -välineen kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään Euroopan unionin energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä. CEF2-rahoituskausi on käynnissä vuosina 2021–2027, ja sen budjetti on n. 30 miljardia euroa, josta liikennealan osuus on n. 23 miljardia euroa. Voit lukea lisää CEF-liikennehauista Traficomin sivuilla

CEF2-ohjelman tavoitteena on

  • rakentaa, kehittää, modernisoida ja saattaa valmiiksi Euroopan laajuiset liikenne-, energia- ja digitaaliset verkot.
  • ydinverkon toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon vuoteen 2050 mennessä.
  • ilmastotavoitteiden saavuttaminen. 
  • kehittää TEN-T -verkon osia sekä siviili- että sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseksi.