EU-rahoitus

EU-rahoitus

EU
EU:n eri ohjelmat tarjoavat rahoitusta meriteollisuuden T&K-projekteihin

Horisontti 2020: EU:n kahdeksas tutkimuksen puiteohjelma 

Meriteollisuuden päähaut löytyvät Transport–työohjelman Waterborne ja Safety –osista. Lisäksi sopivia aiheita löytyy mm. Transport-ohjelman muista kohdista, kuten logistiikka-osasta, tuotantoon liittyen Factories of Future PPP:n kautta sekä FOOD–työhjelman Blue Growth –osasta (sisältää mm. offshore-aiheita). Horisontti 2020 oli käynnissä vuosina 2014-2020.

Lisätietoa

 

CEF

EU:n Connecting Europe Facility -instrumentti rahoittaa myös meriteollisuuden innovaatioiden implementointia. 

"Motorways of the Sea (MoS), a horizontal priority of the Connecting Europe Facility (CEF), aims to promote green, viable, attractive and efficient sea-based transport links integrated in the entire transport chain. Their implementation should help to rebalance the EU transport system." (INEA)

Lisätietoa