Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Meriteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä.


Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista. Yhdistyksellä on yli 90 jäsentä.

Toiminnan painopisteet

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat alan kotimaisen verkottumiskehityksen edistäminen, tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kansallinen ja kansainvälinen koordinointi, vaikuttaminen kansalliseen ja EU:n meriteollisuuspolitiikkaan sekä yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä, kuten SEA Europessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistyksen puitteissa toimii useita työryhmiä, kuten:

  • kansainvälistymisen työryhmä: pj Kiuru Schalin (Stellio Oy). Työryhmän tehtävänä on edistää jäsenyritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa ja sekä nostaa suomalaisen meriteollisuuden näkyvyyttä. 
  • koulutustyöryhmä: pj Juha Valtanen (Turun amk). Työryhmä kokoaa alan osaamistarpeet ja vaikuttaa kattavan koulutuksen puolesta yhteistyössä viranomaisten ja oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on luoda meriteollisuudesta houkutteleva toimiala tulevaisuuden osaajille. 
  • markkinanäkymät: pj Elina Andersson (Meriteollisuus ry). Työryhmä tunnistaa meriteollisuuteen vaikuttavat megatrendit, seuraa alan markkinakehitystä ja toimii aktiivisena alan viestijänä. 
  • offshore-työryhmä: pj Manu Grönlund (Pori Offshore Constructions Oy). Työryhmän tehtävänä on seurata offshore-markkinoiden kehitystä, ylläpitää alan profiilia ja houkuttelevuutta sekä ylläpitää valmiutta offshore-toimituksiin. 
  • rahoitustyöryhmä: pj Jyrki Heinimaa (Rauma Marine Constructions Oy). Tehtävänä on koordinoida ja vaikuttaa rahoitustoimijoiden tietoisuuteen mm. verkoston kasvua tukevien rahoitusinstrumenttien löytämiseksi, sekä järjestää tarvittavaa koulutusta.
  • sääntö- ja suunnittelutyöryhmä: pj Tero Tamminen (ABB Oy). Tehtävänä on vaikuttaa ennakoivasti alan sääntökehitykseen sekä tehostaa yhteistyötä verkoston sisällä suunnitteluun ja sääntökehitykseen liittyen.
  • tutkimustoimikunta: pj Reko-Antti Suojanen (Aker Arctic Technology Oy). Tehtävänä on alan kansallisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan seuraaminen ja vaikuttaminen yhteistyössä varustamoiden, tiedeyhteisön ja viranomaisten kanssa. 
  • täydennyskoulutustoimikunta: pj Heini Kiuru (Helsinki Shipyard). Tehtävänä on suunnitella ja järjestää meriteknisen alan täydennyskoulutustilaisuuksia.
  • viestintätyöryhmä: pj Antti Lehtelä (ABB Oy). Työryhmän tehtävänä on tuoda esiin kuva meriteknisestä teollisuudesta vastuullisena ja menestyvänä teollisuudenalana, nostaa suomalaista alan osaamista ja innovaatioita sekä nostaa meriteollisuus Suomen halutuimpien toimialojen joukkoon.

Meriteollisuus ry:n säännöt