Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Meriteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä.

Toiminnan painopisteet

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat alan kotimaisen verkottumiskehityksen edistäminen, tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kansallinen ja kansainvälinen koordinointi, vaikuttaminen kansalliseen ja EU:n meriteollisuuspolitiikkaan sekä yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä, kuten SEA Europessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistyksen puitteissa toimii useita työryhmiä: 

  • kansainvälinen liiketoiminta -työryhmä: pj Kiuru Schalin (Stellio Oy). Työryhmän tehtävänä on edistää jäsenyritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa sekä nostaa suomalaisen osaamisen näkyvyyttä. 
  • koulutustyöryhmä: pj Marja-Liisa Peltonen (Oy NIT Naval Interior Team Ltd). Koulutustyöryhmä kokoaa alan osaamistarpeet ja vaikuttaa kattavan koulutuksen puolesta. Ryhmä kokoaa koulutukseen liittyvän tiedon ja tapahtumat. Tavoitteena on luoda meriteollisuudesta houkutteleva toimiala tulevaisuuden osaajille.
  • offshore-työryhmä: pj Hanna Matomäki (Aker Solutions Finland Oy) Työryhmän tehtävänä on seurata offshore–markkinoiden kehitystä, ylläpitää alan profiilia ja houkuttelevuutta, sekä ylläpitää valmiuksia offshore-toimituksiin.
  • sääntö-, suunnittelu- ja ympäristötyöryhmä: pj Tero Tamminen (Steerprop Oy). Tehtävänä on seurata alan sääntökehitystä, vaikuttaa ennakoivasti sääntelyyn ja koota meriteollisuuden kannanotot lausuntopyyntöihin, joihin on tarpeen ottaa yhdessä painokkaasti kantaa.  
  • tutkimustoimikunta: pj Reko-Antti Suojanen (Aker Arctic Technology Oy). Tehtävänä on meriklusterin kansallisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan edistäminen ja rahoituksen painopisteisiin vaikuttaminen. Tutkimustoimikunnassa ovat edustettuina merkittävät meriklusterin toimijat ja sidosryhmät.
  • täydennyskoulutustoimikunta: pj Heini Kiuru (Helsinki Shipyard). Toimikunnan tehtävänä on suunnitella ja järjestää meriteknisen alan täydennyskoulutustilaisuuksia yhteistyössä MKK:n kanssa.
  • viestintätyöryhmä: pj Jaakko Mäkikalli (I.S. Mäkinen Oy). Työryhmän tehtävä on luoda viestintästrategian mukaisesti suurelle yleisölle ja päättäjille kuva meriteknisestä teollisuudesta vastuullisena ja menestyvänä teollisuudenalana, korostaa suomalaista alan osaamista ja innovaatioita sekä nostaa meriteollisuus Suomen halutuimpien toimialojen joukkoon.

Meriteollisuus ry:n säännöt