Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry on elinkeinopoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Meriteollisuus ry toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä.

Suomen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista. Yhdistyksellä on yli 90 jäsentä.

Toiminnan painopisteet

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat alan kotimaisen verkottumiskehityksen edistäminen, tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kansallinen ja kansainvälinen koordinointi, vaikuttaminen kansalliseen ja EU:n meriteollisuuspolitiikkaan sekä yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä, kuten SEA Europessa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistyksen puitteissa toimii useita työryhmiä, kuten:

  • kansainvälistymisen työryhmä: pj Kiuru Schalin (Stellio Oy). Työryhmän tehtävänä on edistää jäsenyritysten kansainvälistymistä ja kansainvälistä liiketoimintaa sekä nostaa suomalaisen osaamisen näkyvyyttä. 
  • koulutustyöryhmä: pj Juha Valtanen (Turku AMK). Työryhmä kokoaa alan osaamistarpeet ja vaikuttaa kattavan koulutuksen puolesta. Tavoitteena on luoda meriteollisuudesta houkutteleva toimiala tulevaisuuden osaajille. 
  • markkinanäkymät: pj Elina Andersson (Meriteollisuus ry). Työryhmän tehtävänä on analysoida koottu markkinatieto, laajentaa toimialan tietoisuutta markkinatiedon lähteistä ja tiivistää kokonaiskuva markkinoiden mahdollisuuksista erityisesti pk-yritysten tarpeille.
  • offshore-työryhmä: pj Manu Grönlund (Pori Offshore Constructions Oy). Työryhmän tehtävänä on seurata offshore-markkinoiden kehitystä, ylläpitää alan profiilia ja houkuttelevuutta sekä ylläpitää valmiutta offshore-toimituksiin. 
  • rahoitustyöryhmä: pj Jyrki Heinimaa (Rauma Marine Constructions Oy). Tehtävänä on koordinoida ja vaikuttaa rahoitustoimijoiden tietoisuuteen mm. Covid-19 -kriisissä auttavien rahoitusinstrumenttien löytymiseksi verkostolle. Lisäksi järjestetään tarvittavaa koulutusta rahoituksen haasteista ja pullonkauloista sekä vaikuttamistilaisuuksia.
  • sääntö- ja suunnittelutyöryhmä: pj Tero Tamminen (ABB Oy). Tehtävänä on seurata alan sääntökehitystä, vaikuttaa ennakoivasti sääntelyyn ja koota Meriteollisuuden kannanotot lausuntopyyntöihin, joihin on tarpeen ottaa yhdessä painokkaasti kantaa.
  • tutkimustoimikunta: pj Reko-Antti Suojanen (Aker Arctic Technology Oy). Tehtävänä on meriklusterin kansallisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan koordinointi ja rahoituksen painopisteisiin vaikuttaminen.
  • täydennyskoulutustoimikunta: pj Heini Kiuru (Helsinki Shipyard). Tehtävänä on suunnitella ja järjestää meriteknisen alan täydennyskoulutustilaisuuksia yhteistyössä MKK:n kanssa.
  • viestintätyöryhmä: pj Jaakko Mäkikalli (I.S. Mäkinen Oy). Työryhmän tehtävänä on tuoda esiin kuva meriteknisestä teollisuudesta vastuullisena ja menestyvänä maailmanlaajuisena teollisuudenalana, korostaa suomalaista alan osaamista ja innovaatioita sekä nostaa meriteollisuus Suomen halutuimpien toimialojen joukkoon.

Meriteollisuus ry:n säännöt