Rahoitusta kehitykseen

Alan tutkimukseen ja kehitykseen on saatavissa rahoitusta erilaisista julkisista lähteistä

Rahoitus keskittyy erityisesti Business Finlandin ohjelmiin sekä EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin, joista tällä hetkellä käynnissä on Horisontti Eurooppa.  

Myös esimerkiksi Merenkulun säätiö tarjoaa apurahoja. Säätiö on perustettu vuonna 1945, ja sen tarkoituksena on maamme merenkulun ja laivanrakennusteollisuuden tukeminen ja edistäminen myöntämällä apurahoja näiden alojen tutkijoille ja opiskelijoille. Lue lisää

Osana työ- ja elinkeinoministeriön Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelmaa on kerätty kattava tietopaketti meriteollisuuden erilaisista kotimaisista ja kansainvälisistä rahoitus- ja tukimahdollisuuksista. Lue lisää