Toimialan T&K -toimijat

Toimialan T&K -toimijat

Meriteollisuuden tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään monien eri alojen tutkimus- ja kehitystyötä. Kehitystyötä tehdään yrityksissä, tutkimuslaitoksissa, korkeakouluissa sekä näiden yhteistyönä.
Yliopistot
 
Useissa suomalaisissa yliopistoissa tehdään meriteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Esimerkiksi seuraavat yliopistot ovat aktiivisia alalla:
  • Aalto-yliopisto

  • Turun yliopisto

  • Åbo Akademi

  • Tampereen korkeakoulusäätiö (ent. Tampereen teknillinen yliopisto)

  • Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto

VTT
 
VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Löydät meriteollisuuteen liittyviä tutkimuksia hakusanalla "maritime". http://www.vtt.fi
 

DIMECC

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat. Meriteollisuuden yritykset ovat vahvasti mukana DIMECCin toiminnassa. http://www.dimecc.com/

 
Turku Future Technologies (TFT)
 

Turku Future Technologies -verkosto palvelee meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden monialaisia osaamistarpeita, TFT-tiimin toimiessa tiedon ja taidon yhdistäjänä yritysten ja korkeakoulujen välillä. Verkostossa ovat mukana Turun yliopisto, Åbo Akademi, Aalto-yliopisto, Tampereen korkeakoulusäätiö (ent. Tampereen teknillinen yliopisto), Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia yrkeshögskolan. Ylläpitäjinä toimivat Turun ja Rauman kaupungit yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa.

TFT-tiimin tehtävänä on mahdollistaa yritysten ja korkeakoulujen saumaton yhteistoiminta, johtaen yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön. TFT-tiimi auttaa yritystä selkeyttämään kehittämistarpeet tutkimuskysymyksiksi. Tutkimuskysymys voi olla esim. yrityksen tuotteeseen, tuotantoon, liiketoimintaan tai osaamisen kehittämiseen liittyvä kehittämistarve. TFT:n palveluista hyötyvät ensisijaisesti Lounais-Suomen yritykset, mutta palvelut ovat tarjolla alan yrityksille myös valtakunnallisesti. Fokuksessa ovat erityisesti pk-yritykset. Olettehan meihin yhteydessä, mikäli yrityksellänne on tarvetta avata keskustelua kilpailukyvyn parantamisesta. TFT-tiimin toiminta on maksutonta, eikä se sido jatkotoimenpiteisiin. http://www.turkufuturetechnologies.fi

 
Prizztech
 
Porin seudun kehitysyhtiö Prizztechin palvelut kattavat yrittäjyyden ja yritystoiminnan elinkaaren aina yrittäjyyskasvatuksesta ja yrittäjyyden edistämisestä yrityksen elinkaaren loppuvaiheeseen omistajanvaihdokseen saakka. prizz.fi