almaco
Blogi

Toimittajaketjun laadun varmistaminen ja kestävä kehitys

Juha Pakomäki, VP Estimation & Purchasing Accommodation Systems, ALMACO Group
Stéphane Denis, VP Estimation & Purchasing Catering Systems, ALMACO Group

ALMACO Group on elinkaaripalveluita tarjoava meriteollisuuden kokonaistoimittaja. Ydinosaamisemme on suurten toimitusprojektien niin uudisrakennus kuin modernisaatiopuolella. Toimitusratkaisuillamme pystymme palvelemaan asiakkaitamme koko laivan elinkaaren ajan. Pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kautta pystymme tarjoamaan markkinoille laajan ja innovatiivisen tuoteportfolion, joka palvelee loppuasiakkaitamme maailmanlaajuisesti. 

Tuemme asiakkaitamme matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta niin suunnittelun, projektin toteutuksen kuin kunnossapito- ja huoltopalvelujen kautta. Kokonaisratkaisujen toimittajana tehokkain tapa edistää kestävää kehitystä on jatkuvasti etsiä markkinoilta ja tukea toimittajia, joilla on uusia korkealaatuisia ja edistyksellisiä ratkaisuja. 

Kun näemme, että projektissa voidaan saavuttaa korkeampi vastuullisuustaso, pystymme esittelemään vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaillemme osana arvosuunnitteluprosessiamme. Meille sana ”arvo” sisältää laadun, toimivuuden, hinnan ja vastuullisuuden käsitteet. Samassa prosessissa on tärkeää tiedostaa, että asiakkaillemme esittämiemme kestävien vaihtoehtojen on myös tarjottava heille vastinetta sijoituksilleen, jotta kaikki sidosryhmät pysyvät kilpailukykyisinä.

Kun tarkastelemme toimittajia vastuullisuusnäkökulmasta, keskitymme pääasiassa seuraaviin kriteereihin; Käytetäänkö kestäviä materiaaleja ja vähän kuluttavia ratkaisuja? Voivatko ne tarjota laadukkaita tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä ja jotka täyttävät meriteollisuudessa vaaditut standardit? Kuinka kestävä tuote on? Kuinka helppoa tuotteen huolto ja ylläpito on? Onko mahdollista korjata ja vaihtaa osia sen sijaan, että tuote vaihdettaisiin kokonaan?

Paras tapa varmistaa toimittajapoolin hallinnan luotettavuus on rakentaa syviä, pitkäaikaisia yhteyksiä ja kumppanuuksia. Olemme ALMACOlla suosineet kumppanuuksia toimittajien kanssa, jotka olemme arvioineet perusteellisesti ja jotka ovat antaneet asianmukaisen sertifikaatin vaadituille alan standardeille ja säännöksille.

ALMACO on sitoutunut kehittämään digitaalisia työkaluja, jotka auttavat pienentämään energian, veden ja höyryn kulutusta catering-alueilla. Ratkaisuissamme on myös ennaltaehkäiseviä huoltotoimintoja, jotka pidentävät tuotteen käyttöikää. Pesularatkaisuissamme käyttämämme yhteistyökumppanit tarjoavat ratkaisuja, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja vettä sekä käyttävät ympäristölle vähemmän haitallisia, EU-ympäristömerkillä sertifioituja kemikaaleja. Hyttialueilla keskitymme laadukkaiden ja pitkäikäisten huonekalujen ja materiaalien valitsemiseen sekä tuemme asiakkaitamme toiminnallisten näkökohtien, kuten kunnossapidon ja ympäristöystävällisen siivouksen, suunnittelussa.

Olemme oppineet, että toimittajilla, jotka ovat tottuneet noudattamaan korkealaatuisia standardeja ja määräyksiä, on myös potentiaalia saavuttaa korkeita kestävän kehityksen tavoitteita ja esittää asianmukainen sertifiointi koko prosessin ajan. Kestävä kehitys on aina ollut yksi ydinarvoistamme, ja tiedämme, että jaamme tämän arvon monien asiakkaidemme kanssa. Kestävä tulevaisuuden meriteollisuus on meidän yhteinen etumme, ja toivomme olevamme osa ratkaisua. 

Lue lisää: ALMACO Corporate Responsibility

Lisätietoja: 

Juha Pakomäki
Vice President Estimation & Purchasing Accommodation
+358 40 589 3056    
juha.pakomaki(a)almaco.cc

Stéphane Denis
Vice President Purchasing & Estimation Catering
+33 6 7158 6750
stephane.denis(a)almaco.cc

Kirjoitus on osa kestävän kehityksen blogisarjaamme. Tutustu myös blogisarjan aiempaan julkaisuun tästä linkistä.