SusCon - Sustainable Shipbuilding Concepts

aalto
Turun yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa etsitään toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja, jotka edistäisivät laivanrakennuksen tehokkuutta sekä vastuullisuutta entisestään

Turun yliopiston koordinoiman Sustainable Shipbuilding Concepts (SusCon) -hankkeen tavoitteena on tutkia uudenlaisia kestäviä ratkaisuja ja menetelmiä kestävyyden parantamiseksi jo laivan rakennusvaiheessa. Lopputuotteen lisäksi hankkeessa keskitytään laivanrakennusverkoston sosiaaliseen vastuullisuuteen sekä uudenlaisiin, entistä tehokkaampiin työskentelytapoihin.

Hanke on tutkimusorganisaatioiden, Turun yliopiston ja VTT:n johtama yhteistyökonsortiohanke, joka sisältää useita rinnakkaisia hankkeita alan sidosryhmiltä läpi koko arvoketjun. SusCon-hankkeen päärahoittajana on Business Finland, ja se liittyy Sustainable Manufacturing Finland -ohjelmaan. Hanke on käynnissä 06/2020-12/2022. Myös Meriteollisuus ry on yksi hankkeen kumppaneista. 

Voit lukea lisää hankkeesta Turun yliopiston sivuilla

Photo by Matt Paul Catalano on Unsplash