teppo
Uutinen

Vihreä siirtymä tuo vientimahdollisuuksia – osaajia ja TKI:tä tarvitaan lisää

Meriteollisuuden vt. toimitusjohtajan Teppo Virran mukaan ala tarvitsee lisää osaajia. Lisäksi julkisen TKI-rahoituksen tasoa olisi nostettava pysyvästi. Alan näkymät tälle vuodelle ovat hyvät.

Teppo Virralla on pitkä kokemus meriteollisuuden yrityksistä. Hän on toiminut myös Teknologiateollisuuden alueorganisaation vetäjänä, josta tehtävästä jäi eläkkeelle viime vuonna. Oloneuvoksen päivät jäivät kuitenkin vähiin, koska Virtaa pyydettiin melkein heti vt. toimitusjohtajaksi Meriteollisuus ry:hyn toimitusjohtaja Elina Anderssonin jäädessä vanhempainvapaalle. 

Virta on optimistinen ja toiveikas alan lähiajan näkymien suhteen: ainakin alkaneen vuoden näkymä on positiivinen. Vuoden 2024 tilanne on sen sijaan jo selvästi epävarmempi.

– Korona iski rajusti alaan, mutta siitä on päästy yli. Venäjän sota, niin kamala kuin onkin, ei vaikuta meriteollisuuteen kokonaisuutena kovin paljon, koska liiketoiminta Venäjän suuntaan on ollut vähäistä. Yksittäisten yritysten kohdalla vaikutus voi tosin olla suuri. Näiden yritysten on pitänyt etsiä uusia, korvaavia markkinoita. Onneksi niitä on löydettykin, mm. Pohjois-Amerikasta.

Telakoista tuulivoimaan

Meriteollisuus ry:n jäsenyritykset kattavat laajan kirjon erilaisia toimijoita. Kolme neljäsosaa liikevaihdosta tulee muualta kuin telakoilta. Alalla on hyvin erikokoisia yrityksiä, joista melkein kaikilla on myös omaa vientiä.

– Suomesta löytyy osaamista muun muassa laivan sisustusratkaisuista, keittiö- ja ravintolatiloista, moottoreista, potkureista ja propulsiojärjestelmistä, hisseistä, suunnittelusta ja konseptoinnista sekä erilaisista erikoisaluksista, kuten vaikka palokuntien ja rajavartioston työveneistä, Virta kertoo.

Yksi lupaava osa-alue on niin ikään meriteollisuuteen kuuluva offshore-teollisuus. Erityisesti merituulivoimahankkeet lupaavat hyviä kasvunäkymiä tulevaisuudessa, ja useat yritykset ovat muun muassa kehittämässä ja suunnittelemassa uusia hankkeita.

Terveiset tulevalle hallitukselle

Jotta hyvä vire meriteollisuudessa voidaan ylläpitää ja myös varautua erilaisiin kriiseihin, pitää kotimaisen toimintaympäristön olla kunnossa. Yritysten toimintaympäristön kehittymiseen vaikuttavat ratkaisevasti myös kevään vaalit ja tuleva hallitusohjelma.

Teppo Virta nostaa esiin kolme keskeistä asiaa tulevalla hallitukselle.

– Ykkönen on osaajien saatavuus; kaiken asteisia osaajia tarvitaan lisää, sekä kotimaasta että ulkomailta. Toinen tärkeä asia on pitkään puhuttu julkisen TKI-rahoituksen pysyvä kasvattaminen. Kolmas on vihreä siirtymä ja suomalaisen teollisuuden kädenjäljen kasvattaminen globaalisti. Näillä toimilla pärjäämme paremmin maailmantalouden myrskyissä tulevaisuudessakin, Virta painottaa.

 

Teppo Virta 

Teppo Virta valmistui laivanrakennusinsinööriksi 80-luvun alussa. Hän aloitti työuransa Turun telakalla, jossa työskenteli parikymmentä vuotta, suurimman osan ajasta osastopäällikkönä. Virta toimi välillä myös kehittämispäällikkönä Turun ja Helsingin telakoilla.

Meriteollisuus ry:n toiminnassa Virta on ollut aikaisemminkin mukana: hän oli Tekesin ja meriteollisuusyritysten rahoittaman MERIKE-teknologiaohjelman ohjelmapäällikkö vuosina 2003–2007. Kyseessä oli mittava 50 miljoonan euron kehittämisohjelma, jossa toteutettiin yhteensä yli 50 tutkimus- ja kehittämisprojektia.

Ohjelmapäällikön tehtävästä Virta siirtyi Teknologiateollisuuden aluepäälliköksi Varsinais-Suomeen ja yleni myöhemmin yhdistyksen koko aluetoiminnan johtajaksi, josta tehtävästä jäi eläkkeelle vuonna 2022. Samana vuonna Virtaa pyydettiin vt. toimitusjohtajaksi Meriteollisuus ry:hyn toimitusjohtaja Elina Anderssonin vanhempainvapaan ajaksi.

 

Teksti: Antton Lounasheimo