paneelikeskustelu
Uutinen

Fairway Forward – vihreän siirtymän tärkeimmät työkalut teknologiassa ja yhteistyössä

Viime viikon torstaina 19. lokakuuta pidettiin taas vuosittainen Fairway Forward seminaari, tällä kertaa Göteborgissa. Seminaari toi yhteen merialan ammattilaisia niin Suomesta kuin Ruotsista keskustelemaan aiheista kuten vihreästä siirtymästä, yhteistyön merkityksestä energia- ja teknologiasiirtymässä, satamien roolista vihreässä siirtymässä, rahoituksen roolista ja rohkeudesta ottaa seuraava askel ja kokeilla uusia teknologioita.

Annaleena Mäkilä, Suomen Satamista ja Anders Hermansson Svensk Sjöfartilta toivottivat osallistujat tervetulleeksi jonka jälkeen aloitettiin parhaiden käytäntöjen case esittelyillä niin Suomesta kuin Ruotsista. Suomen puolelta kuultiin ensimmäisenä Kirsi Ylärinnettä, ESL Shipping, joka kertoi päästöjen vähentämisestä ja digitalisaatiosta. Kirsi painotti puheenvuorossaan datan tärkeyttä päästöjen vähentämisessä ja kertoi ESL uudesta Virtual Arrival projektista. Laura Langh-Lagerlöf, Langh Shipiltä kertoi taas CO2 talteenottoteknologista, jonka he Langh Shipillä ovat luoneet. Kolmantena vuorossa oli Tommi Tuominen, Kvarken Ports, joka puhui satamien tärkeydestä vihreässä siirtymässä. Tuominen kertoi mm. Vaasan sataman toimenpiteistä, jotka vähentävät päästöjä, mm. automaattisesta check innistä, sataman maasähköstä, LNG terminaalista ja Wärtsilän läheisestä sijainnista missä testataan innovaatioita.

Ruotsin case esittelyt pitivät Johan Wallén, joka puhui sähkön käytöstä niin satamissa kuin merellä, Martin Landström kertoi hybridialuksista, jotka käyttävät niin sähköä kuin vaihtoehtoisia polttoaineita ja lopuksi Claes Möller kertoi myös hybridimallista, joka hyödyntää mm. tuuliavusteista propulsiojärjestelmää.

Ideoita vihreän siirtymän edistymiseen haettiin työpajan kautta. Poimintoja ideoista oli mm. juridiset standardit ja taloudelliset aspektit niin nykyisissä kuin uusilla aluksilla, datan käyttö, infrastruktuuri, Just In Time-arrival ja yhteystyön tärkeys tiedon jakamisessa.

Uudesta turvallisuusmaisemasta keskusteltiin paneelin muodossa. Paneelissa keskusteltiin sekä kyberturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, kuin myös käytännön kysymyksistä, kuten logistiikkaan liittyvistä kysymyksistä tilanteen tullessa. Paneeli katsoi, että turvallisuuteen liittyviin asioihin on tärkeää varautua, mutta rauhallisena pysyminen on tärkeää. Maiden välistä yhteistyön tärkeyttä korostettiin myös.

Fairway Forward on yhteistyöhanke Suomen ja Ruotsin meriklustereiden välillä. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ovat Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Suomen Varustamot, Suomen Satamaliitto, Meriteollisuus ry ja Satamaoperaattorit. Vuoden 2019 alussa aloitetun hankkeen tarkoitus on jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä merialan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän tilaisuuden rahoitukseen saatiin tukea Merenkulun säätiöltä.

Kuva: shipowners.fi, Paneelissa puhujina Erik Hånell, Stena Bulk, Lauri Ojala, Turun Yliopisto, Gunilla Svantorp, ruotsalainen kansanedustaja ja Kirsi Ylärinne, ESL Shipping.

Lue alkuperäinen tiedote täältä.