1. Johdatus meriteollisuuteen, meriklusteriin ja meritekniikkaan

1.1 Lähitilaisuus: Johdatus laivanrakennusprojekteihin (7 h)

Uusi ajankohta: ke 8.11.2023 klo 9-16

Paikka: Auriga Business Center, Juhana Herttuan Puistokatu 21, Turku

Koulutuksen yhteisessä aloituskerrassa saat johdatuksen laivanrakennusprojekteihin eri toimijoiden näkökulmasta, kun puheenvuoroon pääsevät telakan, varustamon, luokituslaitoksen ja rahoittajan edustajat. Lisäksi tilaisuudessa pohditaan laivanrakennuksen nykytilaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä luodaan katsaus alan tulevaisuuden trendeihin. 

Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi käymme lyhyesti läpi koko projektinhallintakoulutuksen käytännön asioita sekä saamme opastuksen koulutuksen Moodle-alustan käyttöön. Tilaisuuteen sisältyy lyhyt ennakkotehtävä, jonka avulla pääset paremmin tutustumaan alan yrityksiin sekä verkostoitumaan tilaisuuden muiden osallistujien kesken. 

Voit tutustua ohjelmaan tästä linkistä. Moduulin osallistujahinta on 150€ + alv / hlö. Ilmoittaudu moduuliin 3.11. mennessä. 

 

 

1.2 E-learning: Suomen meriklusteri ja meritekniikan peruskäsitteet (14 h)

Suoritusaika: 9.11.2023-31.1.2024

Ensimmäisen moduulin e-learning-osiossa syvennytään meritekniikan peruskäsitteisiin ja alan terminologiaan, tutustutaan merenkulkuun ja varustamoliiketoimintaan taloudellisesta näkökulmasta sekä vahvistetaan globaalin meriteollisuuden ja Suomen meriklusterin tuntemusta. Etäkurssin päätteeksi järjestetään vapaaehtoinen etätilaisuus (ti 30.1.24 klo 14-15 Teamsilla), jossa on mahdollisuus esittää luennoitsijoille kysymyksiä kurssin aiheisiin liittyen. 

Moduulista saat hyvän yleiskatsauksen meriklusteriin ja sen käsitteistöön. Sisältö on erityisen hyvä alalle uutena tulevana, ja se olisi hyvä suorittaa muiden moduulien pohjaksi. Sisältö toimii hyvänä kertauksena myös alan kokeneemmille työntekijöille kokonaiskuvan vahvistamiseen.  

Moduulin luennoitsijoina toimivat Tapio Karvonen, Eija Velin ja Liina Vahala. 

Moduulin osallistujahinta on 150€ + alv / hlö. Ilmoittaudu moduuliin viimeistään 2.11.