seus-hanke
Uutinen

Cadmatic kehittää Turun yliopiston kanssa älykkäämpää ja tuottavampaa laivanrakennusta EU-rahoitteisessa SEUS-hankkeessa

Cadmatic ja Turun yliopisto ovat mukana EU-rahoitteista Smart European Shipbuilding (SEUS) -hanketta johtavassa teollisuusyritysten ja yliopistojen konsortiossa. Tammikuun 1. päivänä lanseeratussa hankkeessa digitalisoidaan laivanrakennuksen prosesseja. Tavoitteena on luoda ratkaisuja data-ohjautuvan laivarakennuksen tarpeisiin kehittämällä sovellusalustoja, joilla tuetaan tiedonhallintaa, tiedonvaihtoa ja eri osapuolten yhteistyötä laivanrakennuksen kaikissa vaiheissa esisuunnittelusta rakentamiseen asti.

Sovellusten avulla pyritään lyhentämään laivan suunnitteluun kuluvaa aikaa 30 prosentilla ja rakentamiseen ja asennuksiin kuluvaa aikaa jopa 20 prosentilla. Kehittämisessä hyödynnetään alan parhaita asiantuntijoita konsortioon kuuluvista yliopistoista ja yrityksistä. Pilotointiin osallistuu kaksi alansa johtavaa eurooppalaista telakkayhtiötä. Sovellukset tulevat tukemaan dataan perustuvaa päätöksen tekoa ja työprosesseja hyödyntämällä mm. älykkäitä teknologioita, tekoälyä ja soveltamalla Industry 5.0 -periaatteita laivanrakennukseen. Tavoitteena on kehittää eurooppalaisen laivarakennuksen kilpailukykyä hyödyntämällä uusinta tietotekniikkaa ja teknologiaa.

SEUS on osa EU:n lippulaivatutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa Horizon Europea, johon on budjetoitu 95,5 miljardia euroa. Cadmaticin ja Turun yliopiston yhteinen osuus SEUS-hankkeen noin 7 miljoonan euron rahoituksesta on 2,25 miljoonaa euroa. Cadmatic vastaa neljä vuotta kestävän hankkeen tekniikkaosuuden koordinoinnista.

SEUS-konsortioon kuuluu kahdeksan organisaatiota viidestä eri maasta mukaan lukien seuraavat innovatiiviset yritykset: suunnittelu- ja tiedonhallintaratkaisujen toimittaja Cadmatic (Turku), PLM-tiedonhallintaratkaisuja kehittävä Contact Software (Saksa), SARC BV (Alankomaat) sekä erityyppisiä aluksia valmistavat telakkayhtiöt Ulstein Group (Norja) ja Astilleros Gondan SA (Espanja). Lisäksi konsortiossa ovat mukana Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto (NTNU), Turun yliopisto ja NHL Stenden -ammattikorkeakoulu (Alankomaat).

Jukka Rantala

 

– Meistä on todella hienoa olla mukana tässä erittäin tavoitteellisessa, eurooppalaista tutkimusta ja innovointia edistävässä hankkeessa yhdessä Turun yliopiston ja muiden konsortiokumppaneiden kanssa, sanoo Cadmaticin toimitusjohtaja Jukka Rantala.

– Cadmaticilla on yli 40 vuoden kokemus laivanrakennusalalta, ja asiantuntijoidemme panos hankkeen tekniseen puoleen tulee olemaan merkittävä seuraavien neljän vuoden aikana.

– Turun yliopisto on määrätietoisesti panostanut teknistieteellisen tutkimuksensa ja opetuksensa vahvistamiseen yhdessä kumppaniensa kanssa. Yhteistyö Cadmaticin kanssa on läheistä ja SEUS-hanke on mainio esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä. Hanke on eduksi myös Turun yliopiston pitkäjänteiselle tavoitteelle vahvistaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötään, sanoo Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula.

Turun yliopiston teknillinen tiedekunta perustettiin 2021. Tiedekunnassa on lähes 3000 opiskelijaa ja noin 50 professoria. Tiedekunta tekee läheistä yhteistyötä teknologia-alan yritysten kanssa ja sen kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä on voimakkaassa kasvussa.

Lue lisää SEUS-hankkeesta tästä linkistä (englanniksi)

Kuvat: Cadmatic

Lue alkuperäinen tiedote täällä