elsi katainen
Uutinen

EU-parlamentin liikennevaliokunta hyväksyi Suomelle elintärkeän talvimerenkulun kompensaation

Euroopan parlamentin liikennevaliokunta äänesti myöhään maanantai-iltana merenkulun uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä säätävään FuelEU Maritime -asetuksesta. Suomelle elintärkeä talvimerenkulun kompensaatio on huomioitu liikennevaliokunnan kannassa.

– Olen erittäin tyytyväinen, että pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksena talvimerenkulun kompensaatio on liikennevaliokunnan kannassa mukana ehdottamallani tavalla, joka on Suomen tavoitteiden mukainen. Tämä pitää Euroopan sisämarkkinat reiluna kaikille toimijoille sääolosuhteista riippumatta ja turvaa Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa, yli 100 mepin Renew Europe -ryhmää neuvotteluissa edustanut europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) kommentoi äänestystä Strasbourgista.

Suomi on riippuvainen merenkulusta viennin ja huoltovarmuuden takia. Turvallisuussyistä laivojen on oltava jäävahvisteisia, mikä tekee laivoista raskaampia ja siten ne myös kuluttavat enemmän polttoainetta ympäri vuoden. Liikenne- ja viestintäministeriö on laskenut, että mikäli talvimerenkulkua ei huomioitaisi kompensaatiolla merenkulkuasetuksessa, kulut Suomen viennille nousisivat vuosien kuluessa jopa miljardiluokkaan.

Meriliikenteen päästövähennyksiä tehdään EU:ssa sen vuoksi, että 98 prosenttia laivoista kulkee edelleen fossiilisilla polttoaineilla. Liikennevaliokunta ehdottaa päästöjen vähentämistä 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Talvimerenkulun aiheuttamien poikkeusolosuhteiden huomioimisen lisäksi Katainen kertoo neuvotelleensa liikennevaliokunnan kantaan uusien innovaatioiden, kuten tuulimekaniikan sekä hiilen talteenoton ja uudelleenkäytön, tukemisen ja nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen.

– Liikennevaliokunnan kanta varmistaa kustannustehokkaat päästövähennykset ja antaa merenkulkualan toimijoille vakaan toimintaympäristön. Suomessa on loistavaa osaamista laivanrakennuksessa, merenkulun innovaatioissa ja biopolttoaineissa, minkä vuoksi meriliikenteen vihreä siirtymä tuo meille myös liiketoimintamahdollisuuksia, Katainen kertoo.

Katseet kääntyvät seuraavaksi kahden viikon päästä järjestettävään täysistuntoon, jossa parlamentti päättää lopullisesta kannastaan merenkulkuasetukseen. Sen jälkeen asetuksen yksityiskohdista sovitaan jäsenmaiden, EU-parlamentin ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa.

Euroopan komission heinäkuussa 2021 julkaisema FuelEU Maritime –ehdotus on luettavissa täältä.

Lue alkuperäinen tiedote täältä