RMC
Uutinen

Päästötön merenkulku vaatii yhteistyötä, innovatiivisuutta ja paikallisia ratkaisuja – RMC:n osaaminen kiinnostaa myös Ruotsissa

Rauma Marine Constructionsin vt. toimitusjohtaja Mika Laurilehto esitteli 18. toukokuuta Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämälle RMC:n avaimia päästöttömän merenkulun toteuttamiseen niin Itämerellä kuin suuremmassa mittakaavassa. Toimialarajat ylittävälle yhteistyölle, paikalliselle uusiutuvalle polttoaineelle ja olosuhteiden ymmärtämiselle perustuvat ratkaisut ovat RMC:n ydinosaamista.

Päästötön merenkulku vaatii meriteollisuuden eri toimijoilta vahvaa yhteistyötä ja uusimpien ympäristöystävällisten ratkaisujen täysimittaista hyödyntämistä. Erityisesti Itämeren pohjoisissa olosuhteissa ratkaisuissa tulee huomioida myös niiden ympärivuotisuus.

”Itse asiassa kyse ei ole pelkästään merenkulusta, vaan lähestyminen pitäisi ulottaa kokonaisiin logistiikan ekosysteemeihin. Tämä tarkoittaa kestävän merenkulun yhdistämistä hiilineutraaleihin maantiekuljetuksiin, logistiikkaketjujen optimointia energiankulutuksen suhteen ja paikallisen uusiutuvan polttoaineen hyödyntämistä”, RMC:n vt. toimitusjohtaja Mika Laurilehto toteaa.

Laurilehto puhui aiheesta Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämälle tasavallan presidentti Sauli Niinistön Ruotsin valtiovierailun yhteydessä järjestetyssä Business roundtable -tilaisuudessa 18.5.2022. Laurilehto oli yhdessä muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa osa vierailulla mukana ollutta yritysvaltuuskuntaa.

Paikallinen uusiutuva polttoaine mahdollistaa päästöttömät kuljetusketjut

Tavoite meriliikenteen päästöttömyydestä vuoteen 2050 mennessä julkistettiin Glasgow’n ilmastokokouksessa vuonna 2021. Sen lisäksi meriliikenteen lähitulevaisuuden tavoitteeksi nimettiin fossiilittomasti liikennöitävät yksittäiset merireitit eli niin kutsutut vihreät kuljetuskäytävät (green corridor).

Laurilehdon mukaan RMC:n ajatus paikallisista uusiutuvista polttoaineista soveltuu täydellisesti esimerkiksi Itämeren merireittien vihreän siirtymän toteuttamiseen. Paikallisesti valmistettavat uusiutuvaan energiaan perustuvat polttoaineet eivät vaadi pitkiä kuljetusmatkoja, vaan parhaassa tapauksessa alukset voidaan tankata valmistuslaitoksen välittömässä läheisyydessä. Tämä laskee koko arvoketjun päästöjä.

”Uskomme vahvasti omavaraisuuteen niin polttoaineessa kuin laivanrakennustaidossa. Suomella on mahdollisuus toimia keihäänkärkenä merenkulun vihreässä siirtymässä. Me RMC:llä haluamme olla rakentamassa tulevaisuuden ratkaisuja, mutta on tärkeää tarkastella myös suurempaa kuvaa. Pelkkä merenkulun hiilineutraalius ei riitä, vaan päästöttömyyden tulee ulottua läpi logistiikkaketjun aina maalta merelle ja takaisin maalle”, Laurilehto toteaa.

Ympärivuotinen merenkulku huomioitava Itämeren olosuhteissa

Suomen ja Ruotsin tilanne merenkulun suhteen on moniin muihin maihin verrattuna ainutlaatuinen, sillä Itämeren olosuhteet vaativat laivoilta suorituskykyä myös talvisissa oloissa. Sekä Suomessa että Ruotsissa suunnitellaan maiden jäänmurtajakannan uudistamista, sillä nykyiset murtajat ovat tulossa elinkaarensa päähän.

”Ruotsissa jäänmurtajatilanne on itse asiassa vielä akuutimpi kuin Suomessa. Myös jäänmurtajissa tulee tähdätä päästöttömyyteen, mikä ei nyt vanhentuvia murtajia rakennettaessa ollut vielä olennaista. Tämä kasvattaa projektin haasteellisuutta, sillä murtajat vaativat paljon tehoa ja energiaa pystyäkseen aukaisemaan uomaa yhä kookkaammille kauppalaivoille”, Laurilehto muistuttaa.

Jäänmurtajahankinnoista ei ole vielä tehty päätöksiä kummassakaan maassa, mutta RMC:n kiinnostusta murtajaprojektiin on tiedusteltu Ruotsista jo etukäteen. Raumalla on ennestään paljon kokemusta arktisesta merenkulusta, sillä telakalla on rakennettu edelleen käytössä olevat monitoimimurtajat Fennica, Nordica ja Botnica. Lisäksi RMC on toimintansa aikana huoltanut myös muita Suomen monitoimimurtajia.

Tällä hetkellä RMC viimeistelee Tallinkille rakennettavaa matkustaja-autolautta MyStaria. Lisäksi työn alla ovat Puolustusvoimille rakennettavat neljä monitoimikorvettia ja tasmanialaiselle TT-Linelle rakennettavat kaksi matkustaja-autolauttaa.

Lue alkuperäinen tiedote täällä