Havainnekuva ulkovartiolaivasta merellä
Uutinen

Rajavartiolaitoksen uusien ulkovartiolaivojen rakentaminen on alkanut

Rajavartiolaitoksessa on vuodesta 2020 alkaen ollut käynnissä Vartiolaiva 2025 -hanke. Hankkeella korvataan vanhentuvat ulkovartiolaivat kahdella Turva-luokan ulkovartiolaivalla. Uusien laivojen rakentaminen on nyt aloitettu ja ensimmäisen laivan on määrä valmistua vuonna 2025. Toinen laivoista valmistuu vuosi tämän jälkeen eli vuoden 2026 aikana. Uudet laivat tulevat olemaan käytössä 2050-luvulle saakka. 

Turvallisuusympäristössä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana merkittäviä muutoksia, jotka ovat perusteellisia ja pitkäaikaisia. Muutos on asettanut uusia ja entistä vaativampia haasteita myös turvallisuusalan toimijoille: uusiin haasteisiin on kyettävä reagoimaan sekä vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti. Suomen merellinen toimintaympäristö on haastava. Merialueiden liikenne on hyvin vilkas ja monipuolinen, mikä lisää suuronnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden riskiä. Rajavartiolaitoksen suorituskyky ja sen tarpeellisuus merellisissä tehtävissä on viimeaikaisissa tapahtumissa päässyt koetukselle ja myös osoittanut tarpeellisuutensa. 

Rajavartiolaitoksen suorituskyky avomerellä perustuu merkittäviltä osin monitoimisten ulkovartiolaivojen jatkuvaan operointiin ja valmiuteen. Ulkovartiolaivat ovat merellä noin 330 vuorokautta vuodessa. Rajavartiolaitoksella on tällä hetkellä käytössään kolme ulkovartiolaivaa, joista 2014 käyttöön otettu vartiolaiva Turva on ajanmukainen. Kahdesta vanhasta ulkovartiolaivasta valmistaudutaan luopumaan siinä vaiheessa, kun uudet laivat valmistuvat ja ne otetaan käyttöön. 

Nyt rakenteilla olevissa Rajavartiolaitoksen laivoissa suorituskyky paranee merkittävästi poistuviin laivoihin verrattuna. Alusten valvonta- ja vaikuttamiskykyä rajojen valvonnassa sekä sen yhteydessä tehtävässä alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa parannetaan. Kehittyneet valvontajärjestelmät ja tiedonsiirtoratkaisut parantavat tilannekuvan ylläpitoa ja sen jakamista. Uusien laivojen avulla kyetään kasvattamaan myös massaevakuointikykyä. Vakavien ympäristöonnettomuuksien hallinnan valmius on kaikilla aluksilla välitön ja kokonaisöljynkeräyskapasiteetti noin kaksinkertaistuu nykyisestä. Uudet laivat tulevat olemaan vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita. 

Rajavartiolaitos valitsi 2021 järjestetyssä tarjouskilpailussa toimittajaksi Meyer Turku Oy:n, joka vastaa laivojen rakennuttamisesta Puolassa ja Uudessakaupungissa. “Rakennusprosessi toteutetaan kautta linjan Meyer Turun laatuvaatimusten mukaisesti pitkäaikaisten kumppanitelakoidemme tiloissa. Olemme tyytyväisiä päästessämme konkreettisen rakennusvaiheen alkuun ja odotamme jatkoa tähän saakka erinomaisesti edenneelle yhteistyölle”, sanoo Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

Eduskunta on myöntänyt laivojen hankintaan 448 milj. euron tilausvaltuuden. Hankintaan tullaan hakemaan rahoitusta myös EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusinstrumentista. 

Ensimmäisen laivan rakennustyöt ovat nyt alkaneet. Juhlallinen teräksenleikkuutilaisuus pidettiin 12.12.2023 Puolan Gdanskissa. Paikalla oli Rajavartiolaitoksen ja Meyer Turku Oy:n edustajien lisäksi myös edustaja luokituslaitokselta. 

Lisätietoja tarvittaessa:

Rajavartiolaitos: komentaja Marko Aheristo (vaihde) p. +358 295 420 000.
Meyer Turku: viestintäpäällikkö Anna Hakala, +358 40 593 7335.

Kuvan ja tekstin alkuperäinen julkaisija on Meyer Turku.