Uutinen

RMC:llä alkaa uusi aika

Rauma Marine Constructions on muiden suomalaisten telakoiden ja Suomessa projektitoimintaa harjoittavien yritysten tavoin joutunut kovien tosiasioiden eteen. Pandemia sulki telakan viikoiksi ja esti ulkomaisen työvoiman saannin. Samalla pandemia sotki maailman logistiikan, kun tavarantoimitukset vaikeutuivat ja myöhästelivät. Inflaatio puolestaan lähti laukalle Ukrainan sodan vaikutuksesta.

Rauman laivatilaukset ovat kiinteään hintaan sovittuja monivuotisia projekteja, jotka on solmittu ennen tätä kaikkea. On selvää, että tilaukset ovat kehittyneet sangen tappiollisiksi myöhästymisten ja kustannusylitysten keskellä.

Valtio on ymmärtänyt telakan strategisen tärkeyden ja on valmis varmistamaan osaamisen säilymisen Suomessa. Valtio on tukenut vahvasti telakan toiminnan jatkuvuutta myöntämällä sille oman pääoman ehtoisen pääomalainan.

Raumalla on myös katsottu peiliin. Telakkayhtiö on aikoinaan perustettu uudestaan epäonnekkaan STX Finlandin raunioille. Uuden toiminnan lähtökohdaksi valittiin voimakas sitoutuminen alihankkijoiden verkostoon. Telakka keskittyy ydinosaamiseen eli kokonaisprojektien johtamiseen, laivojen runkojen rakentamiseen sekä kokoonpanotyöhön. Telakan ympärille rakennetaan kattava alihankintaverkosto eli partneriverkosto.

Samalla telakan johto uudistuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Mika Heiskanen, joka on mm. Turun telakan johtotehtävissä pätevöitynyt laivanrakentaja. Hallituksen uutena puheenjohtajana puolestaan toimii kokenut teollisuuskonkari, vuorineuvos Stig Gustavson.

”Rauman telakan tämän vuoden taloudellinen tulos tulee olemaan rumaa luettavaa. Yhtiön uudella johdolla on edessään valtava urakka. Heidän tulee kääntää raskas laiva uuteen suuntaan, jossa telakan toiminta tuottaa voittoa. Vaikka valittu perusstrategia on todettu oikeaksi, on sen toteutus – telakkakielellä vesillelasku – vielä pahasti kesken”, Gustavson sanoo.

Telakan uusi johto joutuu aloittamaan työnsä haastavista lähtökohdista. Telakan hallitus on sopinut kuuden kuukauden ohjelmasta, jonka aikana uudesta suunnasta on saatava selviä merkkejä.

Hallitus on linjannut kehitystyölle raamit. Linjauksen mukaisesti sota- ja muiden viranomaisten tilaamien laivojen rakentaminen on siirretty tytäryhtiö RMC Defence Oy:n vastuulle. Tälle yhtiölle haetaan toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus painottaa edelleen hankintafunktion vahvistamista sekä partneriverkoston kehittämistä. Hallitus edellyttää myös organisaatiorakenteen ja taloudellisen vastuunjaon selkeyttämistä sekä jalkauttamista.

”Muutosprojekti on käynnistynyt, sitä seurataan tarkasti ja kuuden kuukauden kuluttua maaliskuun lopussa 2023 tehdään perusteellinen tilannearvio. Hallitus on täysin vakuuttunut toimitusjohtaja Heiskasen sitoutuvan annettuun tehtävään 24/7-periaatteella”, Gustavson päättää.

Lue alkuperäinen tiedote täällä