wärtsilä
Uutinen

Uusi Wärtsilä 25 -moottori edistää merenkulkualan hiilineutraaliustavoitteita

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille uuden keskinopean Wärtsilä 25 -nelitahtimoottorin. Wärtsilän moottorivalikoiman uusin tulokas pohjautuu Wärtsilän menestyksekkääseen modulaariseen teknologia-alustaan ja sen suunnittelussa on huomioitu merenkulkualan tavoite saavuttaa hiilineutraalit toiminnot.

Wärtsilä 25 -moottorin modulaarisuus tarjoaa laivan omistajille ja operaattoreille parhaan mahdollisen joustavuuden, samalla kun moottorin tehokkuus ja polttoaineen pienempi kulutus takaavat minimipäästöt. Tällä hetkellä Wärtsilä 25 -moottori toimii dieselillä, nesteytetyllä maakaasulla (LNG) tai joko kaasumaisilla tai nestemäisillä hiilineutraaleilla biopolttoaineilla. Modulaarisuus ja joustavat venttiiliajoitusvaihtoehdot mahdollistavat sekä päästöjen optimoinnin että moottorin muuntamisen käyttämään tulevaisuuden hiilettömiä polttoaineita niiden tullessa saataville.

Wärtsilä 25 onkin ensimmäinen Wärtsilä-moottori, jonka on tarkoitus toimia myös ammoniakilla. Teknologiaa kehitetään parhaillaan ja konseptin odotetaan olevan valmis vuonna 2023, jonka jälkeen tuote voidaan pian tuoda markkinoille.

“Tämä moottori aloittaa uuden tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien keskinopeiden ja pienisylinteristen moottoreiden aikakauden ja on tärkeässä roolissa merenkulkualan hiiliheutraaliustavoitteiden edistämisessä. Wärtsilä 25 -moottori täyttää kaikki kriteerit. Se on pieni mutta voimakas moottori, ja se tarjoaa vaivattoman siirtymän tulevaisuuden polttoaineisiin, mikä tekee siitä tulevaisuutta ajatellen kannattavan investoinnin jo nyt. Mikä tärkeintä, Wärtsilä 25 tuo kaikki nämä hyödyt samalla kun se pitää kokonaiskustannukset kurissa”, sanoo Roger Holm, Wärtsilä Marine Power -liiketoiminnan johtaja.

Maakaasulla toimiessaan Wärtsilä 25 -moottori täyttää IMO Tier III:n mukaiset vaatimukset, samoin kuin dieseliä käyttäessään, kun siihen on yhdistetty Wärtsilä NOx Reducer (NOR) -päästöjen poistojärjestelmä. Moottori tarjoaa taloudellisesti toteuttamiskelpoiset, kuten vuonna 2023 voimaan tulevien säännösten (International Maritime Organisation IMO CII ja EEXI) mukaiset, toiminnot.

Wärtsilä 25 on suunniteltu toimimaan aiempaa pidemmin huoltovälein. Huoltoväli voi olla jopa 32.000 tuntia. Näin sekä seisokkiaika että toimintakustannukset ovat merkittävästi pienemmät. Dataan perustuva dynaaminen huoltosuunnittelu ja ennakoivat huoltopalvelut voivat pidentää huoltoväliä entisestään.

Wärtsilä 25:ssä on tehokas, korkean paineentuottokyvyn omaava turboahdinjärjestelmä. Wärtsilä 25 on saatavilla 6, 7, 8 ja 9 -sylinterisenä rivimoottorina. Monipolttoaineversion teho on 1,9-3,1 MW ja dieselversion 2,0-3,4 MW. Korkeapaineinen common-rail -polttoaineen ruiskutusjärjestelmä optimoi palamisen ja polttoaineen ruiskutusasetukset kaikilla kuormilla. Tämä vuorostaan takaa moottorin savuttomuuden.

Muita ominaisuuksia ovat itseoppiva PID-säädin, joka vähentää kalibrointitarvetta, sekä tärkeiden moottoritietojen kerääminen Wärtsilän Expert Insight -palvelun avulla ennakoivaa ylläpitoa, raportointia ja analysointia varten. Moduulit voidaan korvata vaivattomasti, jolloin ei ole tarvetta erillisen ohjelmiston lataamiselle. Valinnaisina ominaisuuksina saatavilla ovat myös helppokäyttöiset hienosäädöt arktisia tai trooppisia olosuhteita varten, sekä päästöjen rajoittamiseen, jolloin moottorin päästöt pystytään laskemaan puhtaan kaasumoottorin tasolle.

Kuvateksti: Wärtsilän moottorivalikoiman uusimman tulokkaan, Wärtsilä 25 keskinopean nelitahtimoottorin, suunnittelussa on huomioitu merenkulkualan tavoite saavuttaa hiilineutraalit toiminnot. © Wärtsilä

Lue alkuperäinen tiedote täällä