valmet
Blogi

Kohti puhtaampia laivapesurisovelluksia

Lauri Taipale, tuotemyyntipäällikkö, Valmet Technologies Oy

Pandemian jyllätessä maailma sai mahdollisuuden uudelleenkäynnistykselle taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Meriteollisuudessa keskustelu kääntyi rikkipäästöjen sijasta hiilineutraaliin merenkulkuun. Positiivinen kehitys näkyi varustamoiden ilmoittamissa tavoitteissa leikata hiilidioksidipäästöjään. Markkinoilla on reagoitu tilanteeseen, ja uusia puhtaita teknologioita voidaan odottaa tulevan 2030-luvulla. 

Uusien ratkaisujen löytäminen vaatii aikaa. Siirtymävaiheessa erityisesti LNG-käyttöisten laivojen määrä on lisääntynyt, ja jatkaa kasvuaan. Raskasta polttoöljyä (HFO) käyttäville aluksille on edelleen kysyntää. Lisäksi merillä liikkuu vielä rahtialuksia, joihin asennettaneen pesureita seuraavien vuosien aikana. Uusien laivojen rakentamisessa kysynnän kiihtymisestä on selviä merkkejä.

Oikeanlaisesta vedenkäsittelystä apu päästöjen minimointiin 

Valmetin laivapesuritiimi on panostanut tuotekehitykseen. Erityisesti huomiota on kiinnitetty pakokaasujen ja pesuveden virtaussimulointiin pesuritornissa sekä kokonaisprosessin virtaviivaistamiseen. Tammikuussa 2021 Valmet toi markkinoille oman vedenkäsittelyjärjestelmän täydentämään hybridipesuritarjontaa. Hiukkaspäästöjen hallintaan kehitettiin märkäsähkösuodatinteknologiaa (WESP).

Avoimessa kierrossa rikkipesureiden pesuvesi haitallisine aineineen päätyy mereen.  Aiheesta on esitetty tieteellisiä tutkimuksia mm. pesuriveden vaikutuksesta planktoneiden kuolleisuuteen (Koski et al., 2017). Alueellisia kieltoja avoimen kierron käytöstä on voimassa eri puolilla maailmaa ja uskomme kieltojen lisääntyvän tulevaisuudessa. Suljetun kierron järjestelmille on jo huomattavasti aiempaa enemmän kysyntää. Viemme omaa kehitystyötämme samaan suuntaan tavoitteena minimoida ympäristölle haitalliset päästöt tehokkaasti. Tässä prosessissa vedenkäsittely on yksi tärkeimmistä vaiheista.  

Membraani erottelee raskasmetallit tehokkaasti

Suodatinyksikkömme perustuu Valmet Ultrafilter CR -teknologiaan, jolla on 30 vuoden käyttökokemus useilta eri teollisuudenaloilta. Se mahdollistaa käyttäjäystävällisen prosessin ajon, eikä vaadi miehistöltä vaarallisten kemikaalien käsittelyä. Prosessivedessä esiintyvät PAH-yhdisteet ja eri komponentteihin sitoutuneet raskasmetallit saadaan eroteltua membraanilla tehokkaasti. Puhdistettu jae, permeaatti, voidaan purkaa mereen alueilla, joissa se on sallittua. Tämä on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto, kuin pesurin ajaminen OL:ssa. 

Likainen jae, konsentraatti, voidaan viedä sellaisenaan tai kuivattuna maalaitokseen jatkokäsittelyyn. Konsentraatin määrä on vähäinen. Ratkaisumme hyödyntää tehostettua ristivirtaussuodatusta, jolloin likainen jae voidaan konsentroida vedenkäsittelyprosessissa paljon pidemmälle kuin tavanomaisella ultrasuotimella.

valmet

Ensimmäiset uudistetut laivakäyttöön tarkoitetut Valmetin membraanisuodattimet toimitettiin Japaniin.

 

Lisätietoja:
Lauri Taipale 
Product Sales Manager
Sales & Technology, Marine Emission Control
Valmet Technologies Oy
lauri.taipale(at)valmet.com

Kirjoitus on osa uutta kestävän kehityksen blogisarjaamme.