aallot
Blogi

Suomalaisessa meriteollisuudessa tuhat erilaista yritystä

12.6.2020 klo 13.18
Suomen meriteollisuus on yllättävän monipuolinen ala. Telakat tunnetaan, mutta ala kattaa suuren määrän eri toimialoja ja yli 1 000 erilaista yritystä.

Ala tuottaa laivojen lisäksi laitteita, järjestelmiä, materiaaleja, ohjelmistoja, suunnittelua ja niin edelleen. Osa tuotteista toimitetaan kotimaahan, mutta suurin osa menee suoraan vientiin. Ratkaisuja toimitetaan globaalisti ja kaikkiin laivatyyppeihin. Meriteollisuus on Suomen tärkeimpiä vientialoja.

Meriteollisuuden yritykset toimittavat ratkaisujaan paitsi telakoille myös suoraan varustamoille ja muille yrityksille. Esimerkiksi NAPA Oy:n laivojen suunnitteluun ja operointiin liittyvät ohjelmistoratkaisut ovat maailmankuuluja. Ympäristöratkaisuja toimitetaan sekä tekeillä oleviin että jo valmistuneisiin laivoihin. Roottoripurje on hyvä esimerkki uudesta ja jo toimivaksi todetusta päästöjä vähentävästä ratkaisusta, jota useat varustamot ovat ottamassa käyttöön.

Suomesta löytyy osaamista maailman energiatehokkaimpien moottoreiden ja propulsiojärjestelmien tuotannosta sekä laajasti tarjontaa ympäristöteknologioihin liittyen, esimerkiksi jätevesien käsittelystä ja rikkipesureista. Maassamme on myös yksi maailman merkittävimmistä meriteollisuuden suunnitteluklustereista, ja monet alan mielenkiintoisimmista konsepteista on suunniteltu Suomessa.

Viime aikoina vahvasti kasvanut sektori on kokonaistoimitukset, joissa yritykset valmistavat kokonaistoimituksina laivan eri alueita, kuten ravintoloita, teattereita, kylpylöitä tai muita tiloja, yhdessä omien alihankkijoidensa kanssa. Erityisen vahvaa kasvu on ollut näissä retrofiteissä jo olemassa oleviin laivoihin. Isku koronan myötä on ollut kuitenkin ainakin hetkellisesti kova, kun projekteja on hyvin nopeasti erityisesti risteilypuolella jäädytetty.

Alalla on viime vuosina panostettu vahvasti myös digitaalisuuden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja laivojen automaatioon. Laivojen automaation ympärille on jo lähtenyt syntymään yritysklusteri ja uusiakin yrityksiä on perustettu. Esimerkiksi Meriteollisuus ry:n strategisen tutkimusagendan myötä kehittymään lähtenyt One Sea -ekosysteemi on nyt vakiintunut yhteistyöfoorumi, jossa yritykset yhdessä edistävät autonomista meriliikennettä. Ekosysteemi on jo laajentunut Suomesta kansainväliseksi, mikä mahdollistaa aivan uudella tavalla globaalin kehitysloikan. Satamateknologia liittyy läheisesti vähäpäästöiseen ja tulevaisuudessa myös autonomiseen operointiin, ja myös tällä alueella toimii meriteollisuuden yrityksiä.

Meriteollisuusyrityksiä toimii myös erilaisissa offshore-projekteissa öljyn- ja kaasuntuotantoa tukevissa toiminnoissa. Nyt panostetaan enenevässä määrin myös Blue Growth -sektorilla uusiutuvien merellisten energialähteiden, kuten tuuli- ja aaltovoiman, hyödyntämiseen. Arktinen osaaminen on Suomen erityisvahvuus, ja useilla yrityksillämme on arktiseen toimintaan sopivia tuotteita sekä suunnitteluosaamista.

Koronaviruksen myötä on alettu etsiä kiihtyvällä tahdilla uusia ratkaisuja jo aiemminkin yhtenä kehityspanostusten kohteena olleeseen teemaan, eli laivojen puhtaanapitoon. Myös tältä alueelta löytyy paljon suomalaista osaamista mm. kokonaistoimittajiltamme, people flow -ratkaisuja toimittavalta hissiyhtiö KONEelta tai HVAC-ratkaisuja toimittavilta yrityksiltämme.

Valtaosa meriteollisuuden parissa toimivista yrityksistä myy tuotteitaan ja palveluitaan muillekin sektoreille. Meriteollisuus on perinteisesti syklinen toimiala, jonka suhdannevaihtelut ovat suuria, joten tämä vakauttaa yritysten toimintaa. Toisaalta meriteollisuudessa on vaikeiden aikojen jälkeen seurannut vahvoja nousukausia. Pitkän tähtäimen tulevaisuudennäkymä on alalla hyvä, koska toisin kuin monille muille tuotteille, laivoille on vaikea löytää korvaajaa. Laivat kehittyvät ja muuttavat muotoaan, pitkällä aikavälillä myös automatisoituvat. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, etteikö laivoja tarvittaisi maailman kuljetuksissa tulevaisuudessakin. Myös ihmiset haluavat varmasti jatkossakin viettää aikaa merellä.

Uudesta jäsenesitteestämme voit tutustua alan monipuoliseen osaamiseen.

elina

 

Elina Andersson

Toimitusjohtaja

Meriteollisuus ry