Health at Sea
Uutinen

Health at Sea -webinaarissa pohdittiin koronan jälkeistä aikaa meriteollisuudessa

24.6.2020 klo 11.29

Business Finland järjesti yhteistyössä Meriteollisuus ry:n kanssa Health at Sea and Passenger Trust After COVID-19 -webinaarin, jossa perehdyttiin meriliikenteen terveysnäkökulmiin koronaviruksen ja muiden vastaavien epidemioiden leviämisen ehkäisemiseksi. Tilaisuudessa kuultiin tieteellinen esitys pisaratartunnoista ilmateitse simulaatiomallinnuksen avulla ja meriliikenteen terveysasioista Yhdysvaltojen julkisterveyden näkökulmasta. Tämän lisäksi Euroopan komission edustajat esittelivät komission suosituksia meriliikenteen palvelujen palauttamiseksi sekä Euroopan unionin taloudellisia tukitoimenpiteitä toimialalle. 

Business Finlandin Ulla Lainio lausui tapahtuman avaussanat ja kertoi miksi juuri Suomi toimi tämän tilaisuuden järjestäjänä. Lainio painotti, että terveysala, meriteollisuus ja digitalisaatio ovat kaikki tärkeitä toimijoita Suomessa. Suomessa suunnitellaan ja rakennetaan suuri osuus maailman isoimmista risteilyaluksista. Suomi on myös ollut edelläkävijä autonomisen meriliikenteen kehittämisessä.

Matkustajien ja miehistön terveyden turvaaminen keskeistä

Ensimmäiset puhujat, professori Ville Vuorinen ja tohtori Joyce Johnson, esittelivät koronaviruksen ja laajemmin tartuntatautien leviämistä ja vaikutuksia. Vuorinen esitteli pandemian alkua ja kansainvälistä reagointia pandemiaan, huomauttaen viranomaisten sivuuttaneen aluksi koronaviruksen ilmateitse kulkeutumiseen. Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, VTT:n ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa oli tutkittu koronaviruksen kulkeutumista ja leviämistä sisäilmassa. Vuorinen esitteli hankkeessa käytettyä 3D-virtaussimulaatiota, minkä avulla kuvattiin pisaroiden käyttäytymistä ja kulkeutumista julkisissa tiloissa. Johnson esitteli koronaviruksen vaikutuksia Yhdysvaltain näkökulmasta, todeten, että monet liittovaltion virastot ovat osallistuneet pandemian torjuntaan. Johnson huomautti, että terveys ja hyvinvointi laivoilla on laaja-alainen konsepti, johon kuuluu muutakin kuin pelkkä lääketieteellinen hoito. Molemmissa esityksissä tuotiin esille tämänhetkisen tiedon vähyys koronaviruksesta.

Seuraavat esitykset keskittyivät Euroopan komission toimintaan liikenteen avaamisessa ja taloudellisista tukitoimista. Maik Schmahl Euroopan komissiosta alusti komission suosituksista liikennepalveluiden palauttamisesta koronaviruspandemian osalta. Suosituksissa painotettiin matkustajien ja miehistön terveyden turvaamisen tärkeyttä, sekä matkustajien ja miehistön luottamuksen merkitystä. Schmahl esitteli suositusten teknisiä toimenpiteitä ja ohjeistusta meriliikenteen suhteen. Komission taloudellisia tukitoimenpiteitä esitteli Szymon Oscislowski. Esityksessä kerrottiin komission mm. muutoksista valtiontukisäädöksiin sekä tukirahoituksesta.

Tilaisuuden juontajana toimi Andre Noël Chaker ja webinaarin lopuksi kuultiin vuorineuvos Martin Saarikankaan kommentti koronavirustilanteesta. Saarikangas arvioi, että vaikka kriisi on vakava, pitkällä tähtäimellä matkustajien luottamus saadaan palautettua. Aiemmistakin haasteista on selvitty ja ihmisten halu risteillä on säilynyt.

Seuraavista tilaisuuksista ja aiheeseen liittyvän esitteen esittelystä tiedotetaan erikseen, esite luettavissa tästä linkistä.

Webinaari on katsottavissa tästä linkistä.