Kuvassa laivahytin sängyn ja sängyn päädyn sisustusta
Uutinen

Lietolainen Makinen rakentaa sisätiloja risteilyaluksiin ja matkustajalauttoihin – Yritys sai tunnustuksen vastuullisuudestaan

I.S. Mäkinen Oy eli kansainväliseltä nimeltään Makinen on Liedossa toimiva meriteollisuuden jäsenyritys, joka on erikoistunut risteilijöiden ja matkustajalauttojen sisätilojen rakentamiseen. Yrityksellä on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus uusien ja kunnostettavien alusten sisätilaratkaisuista. Makisella on Liedossa oma tehdas, joka toimittaa telakoille ja varustamoille muun muassa sohvia ja muita kalusteita.

Makisen toimitusjohtaja Jaakko Mäkikalli kertoo, että laivojen kunnostus- ja entisöintimarkkina pysähtyi koronakriisissä kuin seinään. Hänen mukaansa ala on tällä hetkellä kuitenkin heräämässä vaikeiden vuosien jälkeen. Samalla kasvun ajurit löytyvät yhä useammin kestävistä ratkaisuista.

– Kysynnän heilahteluista huolimatta tietyt pidemmän ajan trendit, kuten kestävä kehitys etenevät meriteollisuudessa, ja tällä on vaikutuksensa aina vaihtoehtoisten polttoaineiden etsimisestä laivojen sisätilaratkaisuihin saakka, Mäkikalli kertoo.

Vuoden 2021 lopulla Makinen sai ensimmäisenä Suomessa DNV:n kansainvälisesti akkreditoidun CSR-vastuullisuussertifikaatin, joka myönnettiin ensimmäistä kertaa globaalille meriteollisuusalan yritykselle. Sertifikaatti perustuu vastuullisuusjärjestelmään, joka sisältää useita teemoja, kuten yritysetiikka, luonnonvarat, biodiversiteetti, ympäristöpäästöt, työhyvinvointi ja ihmisoikeudet. Marraskuussa 2023 tehty DNV:n vuosiarviointi oli niin ikään menestyksekäs ja Makinen sai sertifikaatilleen jatkokauden.

Kierrätystä ja hukan minimointia

Viime aikoina yrityksessä on tehty kestävyyttä parantavia ratkaisuja muun muassa logistiikan alueella. Makinen on kartoittanut omat hiilidioksidipäästönsä ja pyrkii nyt vaikuttamaan myös toimitusketjun päästöihin. Mitä uudempaa kuljetuskalustoa alihankkijalla on, sitä pienemmät ovat yleensä päästötkin. Myös kierrätystä ja ylijäämämateriaalien hyötykäyttöä pyritään lisäämään aina kun mahdollista.

– Tavoitteenamme on saada esimerkiksi puiset kuormalavat kiertoon. Tulevaisuudessa saatetaan käyttää myös komposiitista valmistettuja lavoja. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön kierrätysmateriaalista tehtyä pakkausmuovia ja noudatamme yleisestikin lean-periaatteita, joihin kuuluu hukan minimointi, Mäkikalli kertoo.

Hänen mukaansa tavoitteena on myös saada takaisin joitakin pakkausmateriaaleja, joita voidaan käyttää uudestaan seuraavissa toimituksissa. Näitä ovat muun muassa sängynpäätyjen kangassuojat. Kaikkea ei kuitenkaan kannata rahdata takaisin maapallon toiselta puolelta.

– Yritämme edistää, että telakoilla hyödynnettäisiin pakkausten purusta syntyvä materiaali paikallisesti, Mäkikalli toteaa.

Makisen omat tuotteet ovat myös aikaisempaa kevyempiä, millä on suora vaikutus kuljetusten ja laivojen energiankulutukseen. Tavoitteena on pyrkiä jatkuvasti löytämään kevyempiä materiaaleja. Varustamot ovat myös esittäneet toiveen, että käytettävät tekstiilit olisi valmistettu kierrätysmateriaaleista.

Paljon on kiinni myös omista vapaaehtoisista valinnoista. Makisella pyritään esimerkiksi olemaan ajoissa liikkeellä, jotta voidaan valita merikuljetus lentorahdin sijaan. Tällöin koko toimitusketjun pitää ymmärtää aikataulun vaatimukset. Päätökset materiaaleista ja designista on tehtävä ajoissa.

Vähähiiliteknologiat vahvoilla

Uusilla teknologioilla on saavutettavissa merkittäviä kestävyysvaikutuksia, ja suurissa aluksissa teknologiaa riittää. Esimerkiksi hytin valaistusta ja ikkunaverhoja voidaan säätää automaattisesti sen mukaan, oleskeleeko hytissä ihmisiä ja mikä on säätila ulkona, jolloin valot eivät pala hytissä turhaan.

Energiamurros fossiilitaloudesta uusiutuviin ja sähköön etenee paitsi meriliikenteessä myös Makisen tehtaalla Liedossa, jossa öljylämmitystä on korvattu lämpöpumpuilla. Lisäksi pihalle henkilökunnan käyttöön on asennettu 10 sähköauton latausasemaa.

Teksti: Antton Lounasheimo

Kuva: Makinen