Norsepower
Uutinen

Merenkulun päästöjen pienentämiseksi on olemassa useita keinoja

6.11.2020 klo 15.42
Ilmastonmuutos ja tiukentuvat ympäristömääräykset kannustavat merenkulkua ja meriteollisuutta etsimään uusia, puhtaita ja energiatehokkaita ratkaisuja. Suomalainen teollisuus voi avata väylää vähäpäästöiselle meriliikenteelle.

Elomaticin Meriteollisuus ry:n toimeksiannosta tekemän ”Ways to decarbonize shipping” -selvityksen mukaan meriliikenteessä tarvitaan ennen kaikkea vaihtoehtoisia polttoaineita, jotta ilmastotavoitteisiin voidaan päästä.

Elomatic ja Meriteollisuus järjestivät aiheesta kansainvälisen tilaisuuden viime tiistaina, johon osallistui netin välityksellä runsaslukuinen joukko aiheesta kiinnostuneita.

Tobias Eriksson Elomaticilta kertoi Ways to Decarbonize Shipping -tapahtumassa, että erityisesti rahtilaivojen ja tankkereiden päästöt ovat suuret, mutta uusiutuvilla, kuten biomassaan pohjautuvilla polttoaineilla on potentiaalia saada päästöt pienemään. Kokonaisuudessaan laivojen kulutus on kuitenkin niin suurta, että nykyiset biomassan talteenottomäärät eivät riitä alkuunkaan. Tarvitaan jatkokehitystä, jotta myös kuitupohjaisia (puu, kaisla, korret...) raaka-aineita saadaan muutettua biopolttoaineiksi.

Haasteena kuitenkin on, että nykyisten laivojen elinikä on pitkä eikä valmista infrastruktuuria vaihtoehtoisille polttoaineille ole. Erikssonin mukaan uusiutuvien tuotannossa on myös tarkasteltava koko tuotannon hiilijalanjälkeä, joka joillakin polttoaineilla on suuri.

Biopolttoaineiden lisäksi päästöjen vähentämiseen on muitakin vaihtoehtoja, kuten sähkö ja polttokennot. Sähkökäyttöisiä aluksia on käytössä jo lyhyillä matkoilla. Polttokennoilla taas pääsee akkuja pidemmälle ilman päästöjä. Lisäksi polttokennojen etuihin kuuluu helppo ylläpito, mutta valtameren ylittäviin laivoihin niiden tarvitsema vety ei mahdu.

Digivihreitä teknologioita

Paneelikeskustelussa nousi esiin, että ala tarvitsisi työkaluja, miten edetä. Suomalainen teollisuus voi avata väylää vähäpäästöiselle meriliikenteelle.

Autoilusta tuttu uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden sekoittaminen on hyvä askel eteenpäin. Kaikkien fossiilittomien polttoaineiden tuotantokustannukset ovat kuitenkin huomattavasti korkeammat kuin fossiilisten polttoaineiden.

Selvityksen mukaan biopolttoaineiden kehittämiseen tarvitaan merkittäviä panostuksia. Laajamittainen käyttöönotto edellyttää, että löydetään keinoja kaventaa hintaeroa fossiilisiin polttoaineisiin esimerkiksi hiiliverolla tai ottamalla käyttöön meriliikenteen päästökauppa.

Uusien polttoaineiden kehittämiseen ja niiden kilpailukyvyn parantamiseen tarvitaan alan toimijoiden yhteistyön lisäksi yhteiskunnan tukea ja kannustimia investointien riskin pienentämiseksi.

Päästöjä voidaan vähentää myös ottamalla käyttöön energiatehokkuutta parantavia meriteollisuuden ratkaisuja ja teknologioita. Selvityksen perusteella yksittäistä tapaa meriliikenteen muuttamisesta hiilivapaaksi ei ole, vaan tarvitaan useita ratkaisuja.

Lisätietoja:
Elina Andersson, toimitusjohtaja, Meriteollisuus ry
Puh. +358 40 572 1388
elina.andersson@teknologiateollisuus.fi

Tobias Eriksson, Elomatic Oy
Puh. +358  50 343 5218
tobias.eriksson@elomatic.com