Uutinen

Meriklusteri hiilineutraalissa kiertotaloudessa – ekosysteemin kehittäminen

Kutsumme kaikki alan toimijat mukaan rakentamaan Suomeen meriklusteria, joka toimii hiilineutraalissa kiertotaloudessa! Tavoitteena on rakentaa pysyvä toimintatapa teeman parissa työskentelevien yritysten ja julkisten toimijoiden väliselle yhteistyölle sekä tehdä (suomalaisesta) merenkulusta ja klusterista edelläkävijä kokonaisvaltaisten ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana.

Suomella on pitkä historia meriklusterin parissa ja paljon osaamista laivojen rakentamisesta teknologiseen kehittämiseen. Siirtyessämme kohti hiilineutraalia kiertotaloutta uskomme, että alan laajalla yhteistyöllä on suuret mahdollisuudet saada merikuljetuksiin merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin ympäristölle kuin työllisyyden ja kilpailukyvyn parantumiselle. Tälle osaamiselle ja teknologisille ratkaisuille on myös globaalia kysyntää ja se tulee varmasti kasvamaan tulevina vuosina säädösten kiristyessä.

Yhdessä tehtävä työ meriklusterin vastuullisuuden lisäämiseksi saa alalle myös hyvää näkyvyyttä. Suomessa on tällaisen ekosysteemisen kehittämiseen tarvittavaa osaamista. Nyt on juuri oikea aika yhdistää voimat, kun suunnitellaan koronan jälkeistä aikaa ja talouden jälleenrakennusta – miten uusi tulevaisuus rakennetaan lineaaritalouden sijaan hiilineutraaliin kiertotalouteen!

Ekosysteemin tavoitteena on

  • rakentaa yhteistä hiiliviisauteen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen sekä kiertotalouteen tähtäävän koko laivan elinkaaren kattavaa yhteistyömallia, joka kokoaa aiemmat hankkeet, osaamisen ja teknologiat yhteen yhteisen sateenvarjon alle
  • seurata alan kehitystä, ml. alan tulevaa sääntelyä, ja pohtia yhdessä mikä merkitys sillä on Suomen merikuljetusalalle
  • luoda näyteikkuna osaamisestamme kansainvälisesti
  • saada kaikki nykyinen osaaminen ja eri kehitys- ja tutkimushankkeissa saavutetut tulokset alan tietoon
  • kehittää yhdessä uusia tutkimus- ja kehityshankeavauksia teemaan liittyen
  • luoda pitkällä aikavälillä vakaat toimintaedellytykset ko. alan kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle Suomessa

Mukaan ekosysteemin tarvitaan kaikki laivan elinkaaren toimijat; niin materiaalivalmistajia, laivasuunnittelijoita, telakoita, varustamoja, laitevalmistajia, koneistojen ja akkujen kehittäjiä, polttoaineiden tuottajia, digitaalisten ratkaisujen tuottajia, palvelutoimijoita ja lopulta elinkaaren lopun mahdollisia purkutelakan kehittäjiä.

Alue-ekosysteemi

Meriklusteri hiilineutraalissa kiertotaloudessa – ekosysteemin rakentaminen – seuraavat merimailit

Tällä hetkellä koordinaatiotiimi (Sitra, Meriteollisuus, Meriaura Group, Turun Ammattikorkeakoulu ja VTT) valmistelevat ekosysteemin rakentamiseen työsuunnitelmaa. Suunnitelmissa on järjestää avoin työpaja, johon kutsutaan mukaan kaikki ne tahot, jotka haluavat lähteä kehittämään tätä kokonaisuutta. Tämä ekosysteemi tulee toimimaan sateenvarjona ja sen alla voidaan käynnistää pienempiä kehityshankkeita liittyen esim. polttoaineen kehitykseen, akkuihin, moottoreihin, laivojen modulaariseen rakentamiseen, materiaalikehitykseen. Suomessa on kaikki vaadittava osaaminen ja tämän sateenvarjon alla olisi hyvä kehittää ja kokeilla toimintaa yli toimialarajojen.

 

Lisätietoa ekosysteemin rakentamisesta:

Elina Andersson, toimitusjohtaja, Meriteollisuus ry
puh. 040 572 1388
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Nani Pajunen, johtava asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
puh. +358 (294) 618 297
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Henna Knuutila, ympäristö- ja energiatekniikan lehtori ja projektipäällikkö kiertotalouden liiketoimintamallit tutkimusryhmä, Turun ammattikorkeakoulu
puh. 040 355 0827
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi