valtiosihteeri
Uutinen

Meriteollisuus ry:n syysseminaarissa aiheina meripolitiikka, merenkulun automaatiokehitys ja alan ajankohtainen tilanne

Meriteollisuus ry:n syysseminaari järjestettiin yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä kokous- ja kongressihotelli Majvikissa Kirkkonummella 10.11.2021. 

Seminaarin avasi Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi jatkokaudelle valittu Rauma Marine Constructionin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa. Hän kertoi meriteollisuuden ajankohtaiset kuulumiset: Globaali laivanrakennus on lähtenyt kasvuun, ja uudet tilaukset ylittävät toimitukset ensi kerran sitten vuoden 2016. Tilaukset Euroopasta eivät tosin ole kasvaneet, mutta tilauskanta on edelleen kohtuullisella tasolla.

Heinimaan mukaan meriteollisuuden merkitys Suomelle on suuri.

Olemme strategisesti tärkeä toimiala ja yksi maan merkittävämpiä vientisegmenttejä. Meriteollisuuden tuotteilla on myös korkea kotimaisuusaste, Heinimaa painotti. 

Hänen mukaansa vihreä siirtymä tarjoaa valtavat markkinat meriteollisuudelle. Kunnianhimoinen ja ennakoiva sääntely on tärkeää, tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitää panostaa sekä suunnata julkista rahoitusta meriteollisuuden tk-työhön. Alan osaajatarve on Heinimaan mukaan myös ratkaistava.

Heinimaan esityksen jälkeen Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi valtioneuvoston kansliasta esitteli meripolitiikan toimenpideohjelmaa. 

Päästöttömyyteen pyrkiminen on Haapajärven mukaan alan elinehto. Meriliikenteellä sinänsä on pienet päästöt kuljetettuihin tonneihin verrattuna. Haapajärvi kiitteli muun muassa Naantaliin suunniteltua vedyntuotantolaitosta. 

Hänen mukaansa on myös tärkeää, että valtion hankintapolitiikka ja kilpailutukset tukevat alan kehitystä ja siirtymistä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. 

– Tulemme tulevaisuudessakin hyödyntämään valtiollisia alushankintoja, Haapajärvi lupasi.

Vastaava lakimies, Ville Wartiovaara, Rakennusteollisuus RT ry:stä kertoi veronumeron käyttöönoton kokemuksista rakennusalalla. 

Hänen mukaansa käyttöönotto meni kokonaisuutena yllättävän hyvin, vaikka haasteita eri järjestelmien yhteensovittamisessa oli. Hyötynä on se, että tiedot saadaan digitalisoitua.

Wartiovaaran mukaan meriteollisuudessa olisi hyvä ajoissa miettiä, mikä on toimiva yhteinen järjestelmä alalle, jotta kaikki toimijat eivät ala kehittää omia järjestelmiään. 

Autonomiset laivat ensin lyhyille reiteille

Wartiovaaran jälkeen Wärtsilä Voyagen Senior Director, Markus Mannevaara kertoi meriliikenteen automaation kehityksestä ja Wärtsilän ratkaisuista. 

Meriliikenteen automaatio liittyy vahvasti muun muassa digitalisaatioon, moottorin käytön optimointiin, läpinäkyvyyteen sekä navigaatiojärjestelmiin, reitinseurantaan ja satamaan kiinnittymiseen. 

Mannevaaran mukaan autonomia ei ole uusi asia: laivojen järjestelmiä on aina haluttu tehdä yksinkertaisemmiksi. Autonomiassa siirrytään kuitenkin koko ajan haastavampiin tehtäviin ja tavoitteisiin.

Wärtsilän tekniikkaa hyödynnetään jo tällä hetkellä muun muassa Yhdysvalloissa American Steamship Companyn American Courage -aluksella, joka liikkuu Cuyahoga-joella autonomisesti

Mannevaaran mukaan on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että kansainvälinen meriliikenne automatisoituu. Tätä hidastavat ennen kaikkea vaadittavat säädökset ja sopimukset. Kansalliset tai alueelliset lyhyttä matkaa kulkevat alukset tulevat näkemään mullistuksen aikaisemmin. 

Helsinki Shipyardin hallituksen jäsen Carl-Gustaf Rotkirch kertoi omassa puheenvuorossaan telakan ja meriteollisuuden tilanteesta. Uusi normaali hakee hänen mukaansa vielä muotojaan, mutta palautumisen nopeus on yllättänyt. 

Helsinki Shipyard valmistautuu Vega-sarjan ensimmäisen aluksen Minervan luovutukseen lähiaikoina. Sarjan kolmen aluksen kotimaisuusaste on kaikilla yli 70 prosenttia.

Seminaarin lopuksi esiteltiin perinteiseen tapaan Meriteollisuuden jäsenyritys. Comatec Industrial and Marine Oy liiketoimintayksikön päällikkö Pekka Jaakola esitteli insinööritoimistoa, jossa työskentelee 600 henkilöä. Yritys toimii kymmenellä eri toimialalla, joista meriteollisuus on yksi. Comatecissa suunnitellaan erilaisia koneita ja laitteita, muun muassa sähkötekniikkaa sekä meriteollisuuden komponentteja ja järjestelmiä.

Kuva

 

Teksti: Antton Lounasheimo, Teknologiateollisuus ry

 

Meriteollisuus ry:n hallitus vuonna 2022:

  • Toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa, Rauma Marine Constructions Oy, puheenjohtaja 
  • Toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo, Elomatic Oy, varapuheenjohtaja
  • Varatoimitusjohtaja Tapani Pulli, Meyer Turku Oy 
  • Executive Vice President Heikki Pöntynen, R&M Group 
  • Toimitusjohtaja Kiuru Schalin, Stellio Oy 
  • Toimitusjohtaja Reko-Antti Suojanen, Aker Arctic Technology Oy 
  • Liiketoimintajohtaja Antti Ruohonen, ABB Oy 
  • Hallituksen jäsen Carl-Gustaf Rotkirch, Helsinki Shipyard Oy 
  • Vice President, Asset Management Services Stefan Wiik, Wärtsilä 
  • Toimitusjohtaja Jaakko Mäkikalli, IS Mäkinen Oy

Syysseminaarin puhujien aineistot: