meyer_ilmastoneutraali
Uutinen

Meyer Turun vetämä NEcOLEAP-veturiohjelma kokoaa tulevaisuuden tekijät yhteen rakentamaan ilmastoneutraalin risteilyaluksen

Meyer Turku on valittu mukaan Business Finlandin veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitusohjelmaan, jonka avulla yrityksiä haastetaan kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan (TKI) Suomessa. Meyerin NEcOLEAP-ohjelmassa kehitetään laajan yhteistyöverkoston avulla risteilyaluksiin hiilineutraaleja ja kestäviä teknologisia ratkaisuja. Tavoitteena on saada miljardiluokan alustilaus Turun telakalle.

Business Finlandin TKI-rahoitukseen mukaan pääseminen oli Meyer Turulle merkittävää ja myös elintärkeää, koska vain innovatiivisella kehitystyöllä ja jatkuvalla uudistumisella voidaan taata telakan kilpailukyky meriteollisuuden kiristyvässä kilpailussa. Ilmastoneutraalin risteilyalustilauksen saaminen Turkuun toisi telakalle ja kumppaniverkostolle noin 12 000 henkilötyövuotta, joka vastaa noin 9 500 työpaikkaa. Tilauksen vaikutus Meyerin liikevaihtoon on noin miljardi euroa ja sillä on suora vaikutus Suomen vientiin.

– EU:n elpymisvälineen rahoituksella veturiyritykset voivat tehdä Suomessa merkittäviä vihreän siirtymän mukaisia kehittämisavauksia. Näillä avauksilla on suuria vaikutuksia suomalaisten hyvinvointiin työllisyyden ja liiketoiminnan kannalta. Meyer Turun veturihanke vahvistaa Suomen meriklusterin osaamista ja verkostoa sekä globaalia kilpailukykyä. Me näemme veturiyritysten rahoituksen toimivana keinona rakentaa Suomen tulevaisuutta. Tervetuloa mukaan veturiyhteistyöhön, sanoo Business Finlandin johtava asiantuntija Karin Wikman.

NEcOLEAP kokoaa tulevaisuuden tekijät

– NEcOLEAP-ohjelmassa tutkimme ja kehitämme hiilineutraaleja ja kestäviä ratkaisuja risteilyaluksiin sekä niiden rakentamiseen yhdessä suomalaisen laivanrakennusekosysteemin kanssa. Tutkimus- ja kehitysaiheet keskittyvät neljään osa-alueeseen eli itse risteilyalukseen, telakan toimintaan eli laivanrakennukseen sekä älykkäiden teknologioiden käyttöönottoon ja tulevaisuuden ennakkoluulottomiin ammattilaisiin. Kumppanuusverkostossa luomme tuhansille suomalaisille osaajille mahdollisuuden päästä innovoimaan ja tekemään jotain ihan uutta, kertoo Meyer Turun ohjelmajohtaja Ilkka Rytkölä.

Meyer Turun varatoimitusjohtaja Tapani Pulli toteaa, että NEcOLEAP-ohjelman päätavoitteena on nopeuttaa telakan liiketoiminnan sopeutumista vihreään siirtymään ja vastaamaan ilmastonmuutokseen liittyviin vaatimuksiin yhdessä ekosysteemikumppaneiden kanssa. 

– Se vastaa myös osaltaan Business Finlandin tavoitteeseen nostaa tuotekehityksen kahden ja puolen prosentin osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, sanoo Pulli.

100 miljoonan euron kehitysohjelma

Meyer Turun tavoitteena on kehittää ilmastoneutraali risteilyaluskonsepti vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on myös, että laivanrakentaminen olisi telakalla CO2-neutraalia vuoteen 2030 mennessä.

NEcOLEAPin kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin rahoitusosuus Meyerille on 20 miljoonaa euroa ja Meyer Turun oma osuus on 30 miljoonaa. Business Finland on lisäksi varannut 50 miljoonaa euroa ekosysteemissä mukana oleville yrityksille, tutkimuslaitoksille ja yliopistoille.

Monet tahot ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa päästä mukaan ohjelmaan. NEcOLEAPin osa-alueet sopivat hyvin yliopistojen ja tutkimuslaitosten projekteihin. Tutkimustyö ja ohjelman tulokset luovat myös suuntaviivoja tulevaisuuden tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Ohjelmaan on arvioitu osallistuvan suuyritysten lisäksi runsaasti pk-yrityksiä sekä startuppeja.

– NEcOLEAP-tutkimus- ja tuotekehitysohjelman avulla voimme vastata myös asiakkaidemme strategisiin vastuullisuustavoitteisiin, sanoo Pulli.

Laaja yhteistyöverkosto ja ekosysteemi

– Ilmastoneutraalin risteilyaluksen rakentaminen vaatii laaja-alaista yritysten sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja uudenlaista tapaa toimia. NEcOLEAP-ohjelmassa tutkimme mahdollisuuksia ottaa käyttöön entistäkin vastuullisempia teknologioita, joiden avulla voimme muun muassa kehittää laivan ja laivanrakennuksen energia- ja resurssitehokkuutta, automaatiota, robotiikkaa ja kyberturvallisuutta, toteaa Pulli.

Meyer Turulla on hyvä kumppanuusverkosto jo olemassa, mutta nyt yhteistyöverkostoa voidaan laajentaa ja ottaa mukaan ihan uusia kehitysalueita, joissa painottuvat ympäristöystävällisten energiaratkaisujen lisäksi kiertotalouden mahdollisuudet ja materiaalien resurssitehokkuus. Tavoitteena on löytää kekseliäimmät ratkaisut ja uutta luovat teknologiat. Meyer Turun yhteistyöverkostoon kuuluu nyt noin 1 350 kumppania ja hankkeen myötä verkoston on tarkoitus kasvaa 1 500 kumppaniin.

– Vain näin voimme erottautua meriteollisuuden tiukentuvassa kilpailussa ja pitää edelläkävijäasemamme globaaleilla markkinoilla, tiivistää Pulli. 

Meyer Turku Oy on erikoistunut erittäin vaativien, edistyksellisten, innovatiivisten, ympäristöystävällisten sekä energiatehokkaiden risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen. Toiminta perustuu korkealaatuiseen ja verkostoituneeseen tutkimus- ja kehityslähtöiseen suunnitteluun. Telakan suurimpia asiakkaita ovat Royal Caribbean International, Carnival Cruise Lines, TUI Cruises sekä Costa Crociere. Meyer Turun osuus maailman risteilijärakentamismarkkinoista on noin 15 prosenttia. Asiakkuudet pohjautuvat Meyer Turun kykyyn luoda alalle uusia ratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan ja luvatussa toimitusaikataulussa.

Lue alkuperäinen tiedote täällä

Lue lisää myös Business Finlandin tiedotteesta