Uutinen

Myrskyssä yhteistyö on entistäkin tärkeämpää – yhdistyksen kevätseminaarissa analysoitiin koronan vaikutuksia alan näkymiin

14.5.2020 klo 10.43
Meriteollisuus ry:n kevätseminaari järjestettiin yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä etänä 12.5. Seminaarissa keskusteltiin meriteollisuuden ajankohtaisasioista ja markkinanäkymistä, esiteltiin Elomaticilta tilattu raportti ”Ways to decarbonize shipping”, tiedotettiin Finnveran koronan aikaisista rahoitusmahdollisuuksista pk-yrityksille, kuultiin uusien jäsenyritysten esittelyt sekä telakoiden tilanteen ajankohtaiskatsaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Patrik Rautaheimo avasi seminaarin esittelemällä meriteollisuuden ja yhdistyksen ajankohtaisasioita, minkä jälkeen hän esitteli meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoja käsittelevän raportin. Selvityksessä oli tutkittu uusiutuvia polttoaineita ja todettu, että biopolttoaineiden ja uusiutuvan energian tuotantoon tulisi panostaa sekä kehittää laivoihin sopivia biopolttoaineita. Selvityksen perusteella yksittäistä tapaa meriliikenteen muuttamisesta hiilivapaaksi ei ole, vaan tarvitaan monia ratkaisuja ja kaikki keinot, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta, tulisi ottaa käyttöön. Myös ohjaavia keinoja tarvitaan sekä kannusteita uusien teknologioiden käyttöönottoon.

Alan globaaleja markkinanäkymiä ja koronaviruksen vaikutuksia meriteollisuuteen esitteli John Hemgård Carrier Group - Marioff Corporation Oy:stä. Esityksessä todettiin maailmantalouden kasvuennusteita korjattavan alaspäin koronaviruksen vuoksi. Esimerkiksi IMF:n huhtikuussa päivitetyn ennusteen mukaan maailmantalous heikkenisi 3.0 % vuonna 2020, vaikuttaen myös merikuljetusten vähenemiseen. Hemgård esitteli globaalia tilauskantaa, joka on ollut alhainen jo ennen epidemiaa, lukuun ottamatta risteilylaivarakentamista. Uusien risteilylaivatilauksien todennäköisyys lähivuosina on vähäinen ja on odotettavissa, että olemassa olevia risteilylaivatoimituksia tullaan siirtämään eteenpäin kuormituksen tasaamiseksi telakoilla. Laivatoimituksista ja -tilauksista Hemgård totesi, että on vaikea ennakoida tilannetta muutaman vuoden päähän koronavirustilanteen vuoksi, minkä lisäksi esityksessä käsiteltiin koronaviruspandemian vaikutuksia eri meriteollisuustoimialan sektoreille.

Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen esitteli koronan aikaisia rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille. Esityksessä todettiin, että kaiken ”koronarahoituksen” edellytys on, että liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä. Finnveran rahoituksen myöntövaltuus on nostettu 4,2 mrd eurosta 12 mrd euroon, sekä valtion luottotappiokorvaus on nostettu 50 %:sta 80 %:iin. Finnvera on myös ottanut käyttöön uuden tukimuodon, koronatukiohjelman, joka mahdollistaa 90 %:n takauksen myöntämisen erikoistapauksissa. 

Kuulimme Wiima Logistics Oy:n Heikki Heinosen esityksen projektilogistiikan optimoinnista
meriteollisuudessa Wiima Logistics Oy:n näkökulmasta. Lisäksi kuulimme uuden jäsenyrityksen
esittelyn, kun Jussi Mäkinen esitteli Bertel O. Steen Power Solutions Finland Oy:tä. Tilaisuuden
päätteeksi Rauma Marine Constructions Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa kertoi telakoiden
tilanteesta. Esityksessä käsiteltiin Rauman telakan näkymiä, minkä lisäksi Heinimaa esitteli Turun ja Helsingin telakoiden tilannetta etenkin koronan näkökulmasta telakoiden toimittamien katsausten avulla. 

Kevätseminaarin materiaalit:

Teksti: Lauri Tarkiainen