Uutinen

Selvitys: merenkulun vähähiilisten polttoaineiden kehittämiseen tarvitaan merkittäviä lisäpanostuksia

14.5.2020 klo 15.26

Ilmastonmuutos ja tiukentuvat ympäristömääräykset kannustavat merenkulkua ja meriteollisuutta etsimään uusia, puhtaita ja energiatehokkaita ratkaisuja. Elomaticin Meriteollisuus ry:n toimeksiannosta tekemän tuoreen ”Ways to decarbonize shipping” -selvityksen mukaan meriliikenteessä tarvitaan ennen kaikkea vaihtoehtoisia polttoaineita, jotta ilmastotavoitteisiin voidaan päästä.
 
Selvityksessä todetaan, että biopolttoaineiden ja uusiutuvan energian tuotantoon tulisi panostaa sekä kehittää laivoihin sopivia kustannustehokkaita biopolttoaineita. Biopolttoaineet ovat lupaava vaihtoehto meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Suurimman potentiaalin omaavat nykyisiin polttoaineisiin sekoitettavat biopolttoaineet, kuten uusiutuva diesel ja nestemäinen biometaani. Niiden käyttö edellyttäisi olemassa olevaan infrastruktuuriin vain pieniä muutoksia. Samalla vältetään myös laivojen dieselmoottoreiden kalliita muutoksia. Selvityksen mukaan sekä ilmailu- että meriliikenteessä käytettäviä biopolttoaineita olisi järkevää tuottaa samanaikaisesti. Ilmailu voisi käyttää korkealaatuisempia jakeita, ja jäämiä voitaisiin mahdollisesti käyttää meripolttoaineisiin. Myös synteettiset polttoaineet tulee huomioida vaihtoehtona. Vaikka aivan lähitulevaisuudessa potentiaali ei ole suuri, raaka-aineen riittävyyden vuoksi biopolttoaineiden rinnalle tarvitaan myös muita vaihtoehtoja.
 
Kaikkien fossiilittomien polttoaineiden tuotantokustannukset ovat kuitenkin huomattavasti korkeammat kuin fossiilisten polttoaineiden. Biopolttoaineiden kehittämiseen tarvitaankin merkittäviä panostuksia. Laajamittainen käyttöönotto edellyttää, että löydetään keinoja kaventaa hintaeroa fossiilisiin polttoaineisiin esimerkiksi hiiliverolla tai ottamalla käyttöön meriliikenteen päästökauppa. Sitä, miten näitä ohjausmekanismeja pitäisi asettaa, ei tässä selvityksessä tarkemmin käsitelty. Laajamittainen käyttöönotto edellyttää myös koko toimialan, etenkin moottoreiden valmistajien, polttoaineiden toimittajien, laivanomistajien ja satamien yhteisiä ponnisteluja ja panostuksia. Meriteollisuus onkin panostanut lukuisissa hankkeissa uusien teknologioiden käyttöönottoon. Uusien polttoaineiden kehittämiseen ja niiden kilpailukyvyn parantamiseen tarvitaan alan toimijoiden yhteistyön lisäksi yhteiskunnan tukea ja kannustimia investointien riskin pienentämiseksi.
 
Päästöjä voidaan vähentää myös ottamalla käyttöön energiatehokkuutta parantavia meriteollisuuden ratkaisuja ja teknologioita. Energiatehokkuusinvestointien painopisteen tulisi olla jälkiasennusratkaisuissa ja siinä, kuinka voittaa investointien usein pitkät takaisinmaksuajat. Fossiilisten polttoaineiden hinnan hiililisällä voisi olla synerginen vaikutus, joka lyhentäisi myös erilaisten energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuaikaa.
 
Selvityksen perusteella yksittäistä tapaa meriliikenteen muuttamisesta hiilivapaaksi ei ole, vaan tarvitaan useita ratkaisuja. Kaikki keinot, joilla voidaan parantaa energiatehokkuutta, tulisikin ottaa käyttöön. Ja kuten mainittu, myös ohjaavia keinoja, tukea pilotointiin sekä kannusteita uusien teknologioiden käyttöönottoon tarvitaan.
 
Lue raportti kokonaisuudessaan tästä

 

Raporttiin liittyen järjestetään online-tapahtuma 3.11.2020. Voit lukea lisää ja ilmoittautua täällä.
 
Lisätietoja:
Elina Andersson, toimitusjohtaja, Meriteollisuus ry
Puh. +358 40 572 1388
elina.andersson@teknologiateollisuus.fi
 
Tobias Eriksson, Elomatic Oy
Puh. +358  50 343 5218
tobias.eriksson@elomatic.com