vnk
Uutinen

Suomi uudisti Arktisen politiikan strategiansa

22.6.2021 klo 9.36

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Suomen Arktisen politiikan strategiasta yleisistunnossaan torstaina 17. kesäkuuta. Arktisen politiikan strategia nostaa esiin Suomen keskeiset tavoitteet arktisella alueella ja kokoaa yhteen tärkeimmät painopistealueet niiden saavuttamiseksi. Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen. Näistä lähtökohdista voidaan tarkastella myös taloudelliseen toimintaan ja Suomen taloudellisiin intresseihin liittyviä tavoitteita.

”Strategian tavoite on tuoda Suomea arktisena maana yhteisesti esille. Strategian mukaan koko Suomi on arktinen maa. Suomen arktiset intressit ja arktinen osaaminen koskettavat koko maata. Toisaalta koko Suomen arktisuus tukee ja vahvistaa Suomen kansainvälistä arktista maakuvaa kansainvälisissä yhteyksissä”, valtiosihteeri Henrik Haapajärvi sanoo.

Edellisen vuonna 2013 julkaistun Arktisen strategian jälkeen ilmastonmuutos on edennyt globaalisti ja arktisella alueella oletettua nopeammin. Myös kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Lisäksi COVID-19-pandemian suorat ja välilliset vaikutukset vaikuttavat myös arktisessa yhteistyössä ja arktisella alueella. 

Arktisen politiikan strategian laatiminen on keskeinen osa Suomen arktista politiikkaa. Strategia on laadittu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Strategia kattaa noin kaksi vaalikautta ja ulottuu vuoteen 2030 asti.

Strategia julkaistaan kuudella kielellä (suomi, ruotsi, englanti, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame). Valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen strategiasta tehdään julkaisu, johon tulee myös strategiaa täydentäviä ja selventäviä tietolaatikoita. 

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Arktisen politiikan strategiasta
Strategian julkaisu valtioneuvoston julkaisuarkistossa

Lue alkuperäinen tiedote valtioneuvoston kanslian sivuilla

Kuva: Mia Rönkä