Uutinen

Traficom: Parhaat taloudelliset kannustinkäytännöt kiertoon merenkulun ympäristöystävällisyyden parantamiseksi

13.5.2020 klo 13.05
Merenkulun ympäristöystävällisyyden parantamiseen tähtäävien taloudellisten kannustimien parhaita käytäntöjä kannattaisi jakaa ja hyödyntää Itämeren valtioiden kesken, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvityksestä. Selvityksessä on koottu ensimmäistä kertaa yhteen eri Itämeren maiden kannustinkäytännöt.

Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region -selvitys luo kattavan yleiskatsauksen Itämeren alueella sovellettaviin taloudellisiin kannustimiin. Selvityksen tavoitteena on arvioida kansallisten ja EU-tason kannustimien vaikutuksia, tunnistaa niiden käyttöön liittyvät haasteet ja löytää parhaat käytännöt. Meriliikenteessä taloudellisten kannustimien käsite kattaa ympäristöperusteiset maksut, verot sekä julkiset tuet ympäristöinvestoin­teihin.

Selvityksessä korostetaan taloudellisiin kannustimiin liittyvien parhaiden käytäntöjen jakamisen tärkeyttä, niin valtioiden välillä kuin osana julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Ensimmäinen kattava selvitys merenkulun ympäristöperusteisista kannustimista Itämeren alueella

Selvityksen tulokset perustuvat kattavaan kirjallisuuskatsaukseen sekä kyselytutkimukseen, johon kutsuttiin merenkulun viranomaisia Itämeren valtioista sekä alueella toimivia varustamoita ja varustamoyhdistyksiä.

Kyselyyn osallistuneiden mielestä taloudelliset kannustimet ovat tärkeitä työkaluja ympäristöystävällisen merenkulun edistämisessä sekä uusien että jo olemassa olevien alusten osalta.  Selvityksessä erityisesti ympäristöystävällisten uudisrakennusten rahoitus näyttäytyy merkittävänä haasteena laivanvarustajille. Saatujen vastausten mukaan ympäristöperusteiset satama-, väylä- ja muut operatiiviset maksut eivät olleet merkittäviä tekijöitä varustamoiden päätöksissä.

Selvityksen mukaan erityisesti kansalliset ja EU-tuet sekä julkiset lainat ja takaukset ovat edistäneet laivanvarustajien investointeja ympäris­tö­ys­tävälliseen tekniikkaan. Näiden keinojen lisäksi ympäristöperusteiset verohelpotukset todettiin tehokkaiksi taloudellisiksi kannustimiksi.

”Selvitys on ensimmäinen kattava kuvaus merenkulun ympäristöperusteisista kannustimista Itämeren alueella ja siitä on mahdollista saada myös taustatietoa Itämeren suojelukomissio HELCOMin suosituksiin tulevaisuudessa. Tämän raportin erityinen tarkoitus onkin tukea HELCOMin työtä Itämeren alueen meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi taloudellisten kannustimien avulla”, summaa HELCOMin Green Teamin suomalainen rinnakkaispuheenjohtaja, johtava asiantuntija Anita Mäkinen Traficomista.

Economic incentives to promote environmentally friendly maritime transport in the Baltic Sea region -selvitys on julkaistu Traficomin nettisivuilla. Selvityksen on tehnyt Wega.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Anita Mäkinen, p. 040 162 4592, anita.makinen(at)traficom.fi, Twitterissä @AnitaMakinen

erityisasiantuntija Valtteri Laine, p. 029 534 6441, valtteri.laine(at)traficom.fi

Lue alkuperäinen tiedote täällä