BETTINA
Uutinen

Työ meriteollisuudessa on merkityksellistä ja kansainvälistä

Meriteollisuus on kansainvälinen ala, jolla on suuri merkitys kestävän kehityksen kannalta. Bettina Laine työskentelee projektipäällikkönä Valmetilla ja edesauttaa omalla työllään muun muassa laivojen rikkipäästöjen minimointia.

Meriteollisuuden työn luonne ja sisältö ovat viime vuosina muuttuneet. Nykyisin kasvu tulee perinteisen laivanrakentamisen ohella digitalisaatiosta ja ympäristöön liittyvästä uudesta teknologiasta. Ympäristöä säästävän teknologian käyttöönotosta seuraa suoraan myös positiivisia kustannusvaikutuksia, kun esimerkiksi energian tarve vähenee.

 

Kohti päästötöntä merenkulkua

Bettina Laine (kuvassa vasemmalla) työskentelee Valmetilla automaation ja rikkipäästöjä vähentävien marine scrubbereiden parissa. Scrubberit ovat laivojen savukaasupesureita, joilla pestään rikkiä niin, ettei se pääse laivasta ilmaan tai mereen. Laineelle työn merkityksellisyys löytyy juuri ympäristöasioista.

”Työ on ajankohtaista juuri nyt, sillä ensi vuonna voimaan astuva kansainvälinen rikkipäästölaki velvoittaa laivat maailmanlaajuisesti ottamaan käyttöönsä joko scrubberit tai vähärikkiset polttoaineet”, Laine sanoo.

 

Uusia osaajia tarvitaan ratkomaan ympäristövaatimuksia

Lisääntyvät vastuullisuusvaatimukset muokkaavat työtä entisestään. Uusia osaajia tarvitaan ratkomaan kansainvälisiä, merenkululle ja vesistöille asetettuja ympäristövaatimuksia. Kansainvälisesti suomalaisella meriteollisuudella on keskeinen asema kestävän kehityksen edistämisessä.

”Suomi osana koko alaa on jo pitkään tehnyt työtä ympäristön sekä merten ekosysteemien ja hyvinvoinnin huomioimiseksi. Muutokset ja päätöksentekoprosessit ovat perinteisesti olleet hitaita. Nyt muutosten nopeus on kuitenkin kiihtynyt lisääntyneen tietoisuuden ja tiukentuneiden ympäristösäädösten seurauksena. Haluamme Suomessa olla edelläkävijöitä alalla”, Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson sanoo.

 

Kansainvälisyys ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä

Meriteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Laivaliikennettä tullaan tarvitsemaan jatkossa entistä enemmän tehokkaaseen tavaran kuljettamiseen. Myös ympäristösäädökset luovat uusia mahdollisuuksia alan kehittämiseen ja uuteen liiketoimintaan.

”Uudet teknologiat, kuten scrubberit ovat esimerkkejä ekologisista ratkaisuista, jotka vaikuttavat konkreettisesti merten ja ympäristön hyvinvointiin”, Laine sanoo.
 
Meriteollisuus on paitsi kestävän kehityksen ja tulevaisuuden ala, myös kansainvälinen. Laineen työssä kansainvälisyys näkyy tiimissä, viestinnässä, työnantajan omissa kansainvälisissä toiminnoissa sekä tietysti asiakkaissa, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa.

”Kansainvälisyys liittyy oleellisesti myös kestävän kehityksen edistämiseen. Yhteistyön vaikutukset näkyvät esimerkiksi säädöksissä, jotka sitovat kaikkia merillä toimivia kansainvälisesti”, Laine sanoo.