Meyer Turku
Blogi

Hiilineutraaliuden täytyy olla vastuullisuustyön ytimessä

18.10.2021 klo 9.11

Tapani Mylly, Head of Communication and Sustainability, Meyer Turku

Meyer Turku julkisti lokakuun alussa uuden vastuullisuusstrategiansa. Tässä strategiassamme pyrimme hiilineutraaliksi telakaksi vuoteen 2030 mennessä, ja lupaamme suunnitella rakennettavissa olevan hiilineutraalin laivakonseptin vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisuuden kolme pilaria, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus ovat kyllä läsnä strategiassa, mutta ympäristövastuu ja ennen kaikkea hiilineutraalius on nostettu sekä strategiassa että sitä seuraavassa toimenpideohjelmassa keskiöön. Voi aivan aiheellisesti esittää kysymyksen miksi näin on tehty, ja mitä tämä tarkoittaa vastuullisuuden kahden muun osan kannalta?

Suomen laki ja Meyer Turun olemassa olevat käytännöt tarjoavat jo hyviä työkaluja sekä viranomaisille että meille taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden parissa työskenteleville ehkäistä mahdollisia väärinkäytöksiä ja puuttua niihin tarvittaessa. Vaikka parannettavaakin aina on, näillä kahdella vastuullisuuden osalla ei ole juuri tällä hetkellä akuutteja isoja asioita, joihin olisi puututtava välittömästi uusin toimin. Olemme tehneet pitkään työtä esimerkiksi harmaan talouden torjunnassa, ja kolme vuotta sitten avasimme niin kutsutun whistleblower-kanavan, jossa kuka tahansa voi jättää ilmoituksen epäillyistä väärinkäytöksistä.

Suomalainen laivanrakennusteollisuus on kulkenut jo pitkään maailman kärjessä laivojen energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Turun telakalla rakennetut laivat ovat kansainvälisessä vertailussa muun muassa selvästi kilpailijoiden laivoja energiapihimpiä. Tähän on päästy määrätietoisella tutkimus- ja kehitystyöllä koko verkoston laajuudelta. Erityisesti ilmastokriisin vaikutusten vähentämiseen liittyvät vastuullisuuskysymykset ovat kuitenkin koronakriisin jälkeen nousemassa jälleen kaikkea liiketoimintaa koskevan keskustelun ja toimien aiheeksi. Lyhyesti ja kärjistäen voi sanoa: Jos haluamme rakentaa risteilylaivoja vielä 2030-luvulla, pitää asiassa toimia sekä oman toiminnan että tuotteiden osalta nyt. Haluamme edetä kohti hiilineutraaliutta molemmilta osin omien ehtojemme mukaisesti ja kehityksen kärjessä, emme lainsäädännön tai yhteiskunnan paineen pakottamina myöhässä. Myös risteilylaivaoperaattorit vahvistavat tämän viestin, eteenpäin on riennettävä nyt heti. Myös he näkevät yhteiskunnan asennemuutoksen sekä ilmastokriisin vaativan muutosta. 

Hiilineutraaliuden tavoittaminen telakan toiminnassa tai laivojen operoinnissa ei ole yksinkertaista. Molempien tavoitteiden saavuttaminen vaatii koko laivanrakennusverkoston yhteistyötä ja myös uusia, tuoreita ideoita ja innovaatioita. Tähän tarvitaan yhteistyötä myös teollisuuden ja tutkimuskentän välillä. Suomalaisessa laivanrakennuksessa on onneksi totuttu suuriin ja monimutkaisiin haasteisiin. Olemme hyvässä asemassa myös tämän haasteen selättämiseksi.

Lisätietoja

Tapani Mylly 
Head of Communication and Sustainability
tapani.mylly(a)meyerturku.fi 
Meyer Turku Oy

Kirjoitus on osa uutta kestävän kehityksen blogisarjaamme. Tutustu myös blogisarjan aiempaan julkaisuun tästä linkistä