evac
Blogi

Laivojen veden- ja jätteenkäsittelyn kokonaisratkaisut auttavat tavoitteissa kohti vastuullisempaa merenkulkua

Mats Riska, konsepti- ja prosessisuunnittelun johtaja, Evac

Kuluttajien kiinnostus valintojensa ympäristövaikutuksiin ja alan lainsäädännön ja asetusten kiristyminen ovat kääntäneet viime vuosina meriteollisuuden kurssia kohti entistä vastuullisempia ratkaisuja. 

Varustamoiden kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet ja tahto pienentää alusten ympäristöjalanjälkeä ovat lisänneet kiinnostusta myös jätehuoltojärjestelmien kehittämiseen. Yksittäisten laitehankintojen sijaan fokus on siirtynyt kokonaisratkaisuihin, jotka vähentävät eri laitetoimittajien rajapintoja ja optimoivat järjestelmiä kokonaisuutena. Kehitys on saanut varustamot ja telakat kääntymään meriteollisuuden jätehuollon erikoisosaajien puoleen. Tuen tarve on ilmeinen, jotta monimutkaisten järjestelmien avulla voidaan saavuttaa ympäristön kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Evac on markkinan johtavana integroitujen ympäristöratkaisujen toimittajana vastannut asiakkaidensa tarpeisiin ja kehittänyt eri alustyypeille räätälöidyn kokonaisratkaisun. Evacin Total Concept mahdollistaa suurten puhtaan veden, jäteveden- ja jätteenkäsittelyjärjestelmien optimoinnin palanen kerrallaan, mutta kokonaisvaikutukset huomioiden. Kunkin aluksen järjestelmät suunnitellaan sen mukaan, mikä on sen matkustajakapasiteetin tai koon mukaan järkevintä – niin ratkaisun energia- kuin materiaalitehokkuuden näkökulmasta. 

Olemme huomanneet, että varsinkin alusten omistajien voi olla vaikeaa arvioida, mikä saatavilla olevista teknologioista olisi paras juuri heidän alustyypilleen. Ratkaisua saatetaan hakea päivittämällä yksittäisiä komponentteja tai järjestelmän osia, ja siten pilkkomalla vastuu kokonaisuuden hallinnasta useiden eri laitetoimittajien vastuulle.

Integroitujen kokonaisratkaisujen hyödyntäminen on alan tulevaisuuden kannalta olennainen tekijä. Yksittäisten tuotteiden tai komponenttien sijaan Evacin ratkaisussa yhdistyvät prosessiautomaatio, käyttöliittymä ja digitaaliset palvelut. Ne muodostavat saumattoman kokonaisuuden eri järjestelmän osien välille, on kyse sitten puhtaan veden tuotannosta, kuivan tai märkäjätteen käsittelystä tai jäteveden puhdistuksesta. Ratkaisu parantaa energiatehokkuutta ja pienentää kokonaisuudessaan aluksen ympäristöjalanjälkeä. 

evac

 

Asiakkaat hyötyvät siitä, että otamme vastuun eri osa-alueiden integroinnista. Se yksinkertaistaa suunnittelua ja asennusta, koska laitteet ovat varmasti yhteensopivia. Ratkaisu poistaa myös tuotteiden ja osajärjestelmien rajapinnoilla ilmenevät riskit, jotka voivat aiheuttaa ongelmia, jos tuotteet ovat peräisin eri lähteistä. 

Asiakkaille tarjotaan yksityiskohtainen prosessikaavio, jossa on laskettu kunkin tyyppisen aluksen mukainen massatase. Tämä on erityisen arvokas ominaisuus suunnittelijoiden ja telakoiden kannalta, sillä se antaa tärkeää tietoa aluksen suunnittelua varten. Tieto auttaa varmistamaan, että laitteille on riittävästi tilaa, ja käyttäjät voivat puolestaan olla varmoja siitä, että laitteet ovat tarkoitukseen sopivia ja vaatimusten mukaisia. Kun huolto puolestaan tulee ajankohtaiseksi, yksi Evacin huoltoinsinööri voi huoltaa useita kohteita, mikä säästää aikaa ja vähentää kustannuksia. 

Evac on myös sitoutunut tukemaan aluksen kunnossapitotarpeita ja varaosalogistiikkaa koko sen elinkaaren ajan. Tämä toimintatapa tukee asiakkaitamme ja auttaa heitä saavuttamaan uudet, kestävämmän liiketoiminnan tavoitteensa Evacin veden- ja jätteenkäsittelyjärjestelmien avulla.

Lisätietoja:
Mats Riska
Head of Concept & Process Design
mats.riska(a)evac.com
Evac
www.evac.com

Kirjoitus on osa uutta kestävän kehityksen blogisarjaamme. Tutustu myös blogisarjan aiempaan julkaisuun tästä linkistä