norsepower
Blogi

Purjelaivojen aika ei ole ohi

Jukka Kuuskoski, myyntijohtaja, Norsepower Oy

Purjelaivat olivat ennen fossiilisten polttoaineiden valtakautta ainoa tapa kulkea pitkiä matkoja maailman merillä. Aurinkoenergian hyödyntäminen on avainasemassa, kun siirrytään pois fossiilisista, kasvihuonekaasuja tuottavista polttoaineista energiantuotannossa ja liikenteessä. Tehokkain aurinkoenergian muoto laivoille on tuuli. Tuuli syntyy, kun aurinko lämmittää maapallon pintaa ja lämpötilaerojen seurauksena syntyy ilmaa liikuttavia ilmapaine-eroja. Tuulienergiaa käytetään jo tehokkaasti energiantuotannossa ja vastaava kehitys laivojen propulsiolähteenä on jo hyvässä vauhdissa.

Roottoripurjeita maailman merille

Norsepower on suomalainen mekaanisten purjeiden valmistaja, joka on alansa edelläkävijä ja maailman johtava roottoripurjeiden toimittaja. Roottoripurje perustuu jo 100 vuotta vanhaan keksintöön, Flettner-roottoriin, jossa pyörivä roottori synnyttää työntövoimaa sopivissa tuuliolosuhteissa ja auttaa laivaa vähentämään polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Norsepowerin ensimmäinen roottoripurje on ollut toiminnassa vuodesta 2014 ja erinomaisten kokemusten ja asiakaspalautteiden rohkaisemana olemme kehittäneet viisi erikokoista roottoripurjemallia, joiden avulla monentyyppiset ja -kokoiset alukset voivat tehokkaasti hyödyntää tuulen voimaa. Olemme asentaneet yhteensä 13 roottoripurjetta kuuteen alukseen ja käyttötunteja on tähän mennessä kertynyt yli 150 000. Roottoripurje on jo todistanut toimivuutensa ja riippumattomien asiantuntijoiden mittausten perusteella polttoaineensäästöt ovat ennakoidun mukaiset.

Roottoripurjeet sopivat mainiosti matkustaja-aluksiin, ro-ro-laivoihin, tankkereihin ja kuivarahtialuksiin. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että roottoripurjeen asentamiseen tarvitaan vain tilaa aluksen kannella ja sähköä laivan voimalaitoksesta roottoria pyörittävään sähkömoottoriin. Asentaminen onnistuu sekä uusiin että vanhoihin aluksiin. Tiukentuvat päästövähennysvaatimukset tuottavat varustamoille harmaita hiuksia, kun erityisesti vanhojen alusten päästöjä pitää vähentää. Roottoripurjeiden avulla päästövähennystavoitteisiin pääsee taloudellisesti kannattavalla investoinnilla ja tuulen tuottaman voiman hintaa ei tarvitse ennustaa. Tuuli on ilmaista!

norsepower

Kuva: Artur Sylwestrzak

Huima päästövähennyspotentiaali

Selvitystemme perusteella maailman kauppalaivastossa on noin 30 000 roottoripurjeille soveltuvaa alusta. Tyypillisesti roottoripurjeiden avulla saavutettava laivan polttoaineenkulutuksen ja päästöjen vähennys on keskimäärin 5–20 %. Tämän perusteella roottoripurjeiden avulla voisi maailman kauppalaivaston CO2-päästöjä vähentää yli 80 miljoonaa tonnia (noin 8 % maailman kauppalaivaston kokonaispäästöistä) vuodessa. 

Roottoripurjeiden potentiaali on merkittävä ja kasvunäkymät erinomaiset. Laivanrakennus- ja varustamoalan toimijat omaksuvat hyvin uusia ratkaisuja, kun referenssit ja asiakaspalaute ovat myönteisiä. Norsepower on ottanut tehtäväkseen tuoda purjeet takaisin laivoihin ja edesauttaa merikuljetusten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Iloksemme olemme huomanneet miten monet laivasuunnittelijat, telakat, varustamot ja rahtaajat kehittävät projekteja, joissa purjeet ovat osa laivan propulsiokoneistoa. Yhteistyössä eri osapuolten kanssa kehitettävät ratkaisut ovat tehokkaampia, taloudellisempia ja siten houkuttelevampia investointeja.

Lisätietoja

Jukka Kuuskoski
Myyntijohtaja
Norsepower Oy
jukka.kuuskoski(a)norsepower.com

Kirjoitus on osa uutta kestävän kehityksen blogisarjaamme. Tutustu myös blogisarjan aiempaan julkaisuun tästä linkistä